About Us
เกี่ยวกับเรา

เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายของเรา

จุดมุ่งหมายของเรา

  • ด้วยความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ความเห็นใจ ว่าเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการขาย เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น  การวิเคราะห์ การประเมินราคาทรัพย์สิน   การลงทุนทำสื่อโฆษณา  การวางแผนทำตลาดเพื่อการขาย ทักษะความชำนาญเฉพาะทางในการเจรจาต่อรอง  การจัดเตรียมเอกสารนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ความรู้ในการคำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ และงานบริการอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นต่อการขายทรัพย์สิน
  • ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้บริการแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ อย่างครบวงจร  
  • เราทำงานและแก้ปัญหาทุกขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วง  ด้วยการอำนวยความสะดวกสบายต่างๆยึดถือประโยชน์  ความพึงพอใจ  ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

“บริการเป็นมืออาชีพ ด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว ฉับไว ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ”

เพื่องานบริการด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศ  ยึดมั่นในจรรยาบรรณ วิชาชีพ

กลยุทธการตลาดมืออาชีพ

เราใช้สื่อโฆษณาการขายทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย หลากหลาย ครบทุกช่องทางเช่น
-สื่อ On line ทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า 100 เว็ปไซต์
-สื่อ Social Media : FaceBook, Line, You Tube, Twitter,  Instagram
-สื่อ Off line: สื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์
-ป้ายประกาศขายตามที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์
-เครือข่ายตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอย สนับสนุนมากกว่า 450 ราย
-เครือข่ายธนาคารในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก ที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์
การตลาดดี
การตลาดดี
การตลาดดี
การตลาดมืออาชีพ
การตลาดมืออาชีพ
การตลาดมืออาชีพ

พบกับทีมงานของเรา

Nualsuvee (Nual)
Nualsuvee (Nual)Professional Broker
Paithoon (Noi)
Paithoon (Noi)Professional Broker
Pairach (Nui)
Pairach (Nui)Marketing Engineerpairach.rodpothong@gmail.com
0
ปีการทำงาน
0
เครือข่ายนายหน้า
0
ผลงาน

เครือข่ายพันธมิตร

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
ติดต่อเราตอนนี้

รับคำปรึกษาฟรี

โทรหาเรา
084-088-9755
หรือ e-mail หาเรา
Gooroohome@gmail.com
logo160-40.png
โทร.: 087 449 5653
หรือ 084 088 9755
© 2019, gooroohome

รับข่าวสารจากเรา