บริการจำนอง-ขายฝาก

จำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

  • รับจำนอง-ขายฝาก คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โกดัง โรงงาน โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท โดยเฉพาะทรัพย์สินบริเวณ กรุงเทพฯ ปริมณฑล พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • บริการให้คำปรึกษา ไถ่ถอน หรือย้าย ก่อนถูกยึดทรัพย์ จากธนาคาร หรือเจ้าหนี้ หรือนายทุนเดิมบริการยืดระยะเวลา เพิ่มวงเงิน ต่อดอกเบี้ย 
  • บริการ คำนวณค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ด้วยการแจ้งยอดเงินต้น ค่าดอกเบี้ย ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้า
Image
Image

วิธีการและเงื่อนไข การรับจำนอง

ระยะเวลาขายฝาก
-ระยะเวลาทำสัญญาขั้นต่ำเริ่มต้น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 10 ปี
การกำหนดและดอกเบี้ยวงเงินจำนอง ขายฝาก
-เริ่มต้นประมาณ 50-80 %
-กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คิดจากราคาประเมินตลาด
-กรณีที่ดินเปล่า คิดจากราคาประเมินสำนักงานที่ดิน
-อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 1 % ของวงเงินให้จำนองหรือขายฝาก

นิติกรรมขายฝาก

การทำสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ 
โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด 
โดยจะกำหนดเวลาขายฝากกันเท่าใดก็ได้ แต่จะเกินสิบปีไม่ได้ 
ถ้าไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนก็ต้องไถ่คืนภายในสิบปี 
แต่ถ้าผู้ขายฝากไม่ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินภายในกำหนดเวลา
ย่อมหมดสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นอีกต่อไป 
และมีผลทำให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อฝากโดยเด็ดขาด
(เว้นแต่จะเป็นกรณีตกลงซื้อขายกันใหม่)

เอกสารที่จำเป็น

1.สำเนาโฉนดทรัพย์สินที่ต้องการฝากขาย หน้าและหลัง 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

และหากท่านสนใจฝากจำนองกับเรา

Image

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา Gooroohome

Facebook

Image

Line

Image
logo160-40.png
โทร.: 087 449 5653
หรือ 084 088 9755
© 2019, gooroohome

รับข่าวสารจากเรา