Our Services
บริการของเรา

Image
ฝากขาย
จำนอง ขายฝาก
จำนอง ขายฝาก
รีโนเวทบ้าน
รับซื้อบ้าน รีโนเวทบ้าน ก่อนขาย
บริหารโครงการ
บริหารโครงการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์
สำหรับผู้สนใจซื้อ
บริการ
บริการอื่นๆ

มีข้อสงสัย?

เจ้าของทรัพย์มีข้อจำกัดในเรื่องการทำการตลาดเพื่อขาย หรือไม่?

สิ่งที่เจ้าของทรัพย์ทำได้ส่วนใหญ่มีเพียงการติดป้ายที่หน้าทรัพย์ ซึ่งเป็นการเรียกผู้สนใจได้เพียงเฉพาะในพื้นที่เท่านั้น  ไม่ได้ลงทุนติดป้ายขายตามทางให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์เพื่อชักนำผู้สนใจมาสู่ตัวทรัพย์   

ได้ลงโฆษณาทาง Internet มากพอ หรือไม่ และ มีเวลา update หรือไม่ ?

หากลงประโฆษณาไม่มากพอ ไม่หลากหลาย จะทำให้ไม่พบทรัพย์ที่ประกาศในเว็บอสังหาริมทรัพย์ที่ติดอันดับการค้นหา และหากไม่มีเวลาอัพเดทก็จะทำให้โฆษณาตกอันดับไปเรื่อยๆ   ทำให้โอกาสที่ผู้สนใจจะพบประกาศเป็นไปได้น้อย 

ช่องทางการตลาดที่ครบวงจร หลากหลาย เข้มข้น สม่ำเสมอ เป็นอย่างไร ?

  1. การลงทุนติดป้ายขายตามทางให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์เพื่อชักนำผู้สนใจมาสู่ตัวทรัพย์ ต้องทำต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
  2. การลงทุนในสื่อโฆษณาหนังสือหรือนิตยสารเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และต้องเหมาะสม เช่น - บ้านพร้อมอยู่ - กรุงเทพธุรกิจ - ตลาดบ้าน - The Nation - วัฏฏะ(อาคารที่ดินวันนี้)  - Bangkok Post - อาคาร&ที่ดิน - Post Today
  3. การลงทุนในสื่อโฆษณาเว็บไซด์เฉพาะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ติดอันดับ Top ten ติดหน้าแรกสม่ำเสมอ
  4. การลงทุนในสื่อ Social Network เช่น Face book, Face book Fan Page, Line, Line @, You Tube

เมื่อผู้สนใจทรัพย์ติดต่อมา มีทักษะและความชำนาญในการคัดกรอง ให้ข้อมูล การเจรจาโน้มน้าวใจ หรือตอบข้อโต้แย้งหรือไม่?

เจ้าของทรัพย์ส่วนใหญ่ จะขาดทักษะความชำนาญในการคัดกรอง การให้ข้อมูล การเจรจาโน้มน้าวใจ การตอบคำถาม หรือตอบข้อโต้แย้ง ซึ่งมีผลต่อการเจรจาเพื่อทำให้ผู้จะซื้อตกลงตัดสินใจซื้อทรัพย์เพื่อปิดการขาย

มีเครือข่ายพันธมิตรช่วยขายหรือไม่?

ต้องมีเครื่องมือที่หลากหลายและเครือข่ายการขายจากทีมนายหน้าที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้มากที่สุด

มีเครือข่ายกับธนาคารในการปล่อยสินเชื่อหรือไม่?

การมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายทางธนาคารในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้การขายนั้นสำเร็จ 
ติดต่อเราตอนนี้

รับคำปรึกษาฟรี

โทรหาเรา
084-088-9755
หรือ e-mail หาเรา
Gooroohome@gmail.com
logo160-40.png
โทร.: 087 449 5653
หรือ 084 088 9755
© 2019, gooroohome

รับข่าวสารจากเรา