รับซื้อบ้าน และรีโนเวทบ้านก่อนขาย

บริการ รับซื้อบ้าน และรีโนเวทบ้านก่อนขาย

  • รับซื้อทรัพย์สินที่ขายไม่ออก มีลักษณะเก่า  ไม่สวย เช่น คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โกดัง โรงงาน โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท โดยเฉพาะทรัพย์สินบริเวณ กรุงเทพฯ ปริมณฑล พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • บริการให้คำปรึกษา ในการตกแต่งหรือ รีโนเวทใหม่ ให้สวยก่อนนำทรัพย์สินออกขาย
  • บริการยืดระยะเวลา เพิ่มวงเงิน ต่อดอกเบี้ย
  • บริการ คำนวณค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ด้วยการแจ้งยอดเงินต้น ค่าดอกเบี้ย  ค่าภาษี  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้า
Image
Image

วิธีการและขั้นตอนรับซื้อบ้าน และรีโนเวทบ้านก่อนขาย

•โทรติดต่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ต้องการขาย
•เตรียมข้อมูลและรายละเอียดทรัพย์สินที่ต้องการฝากขาย เช่น
   1.สำเนาโฉนดขนาดเท่าตัวจริง ทุกหน้า
   2.สำเนาสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)
   3.หนังสือขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างอาคารเอง)

การนัดหมายเพื่อแนะนำให้คำปรึกษา

  • กำหนด วัน เวลา สถานที่ เพื่อดำเนินการ ถ่ายภาพ สำรวจ และประเมินราคาทรัพย์สิน
  • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และนำเสนอขั้นตอนการบริการด้านต่าง ๆ ในการฝากขาย
  • ชี้แจงสาระสำคัญและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ผู้ฝากขายจะได้รับ

เอกสารที่จำเป็น

1.สำเนาโฉนดทรัพย์สินที่ต้องการฝากขาย หน้าและหลัง 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

และหากท่านสนใจบริการของเรา

Image

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา Gooroohome

Facebook

Image

Line

Image
logo160-40.png
โทร.: 087 449 5653
หรือ 084 088 9755
© 2019, gooroohome

รับข่าวสารจากเรา