บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

14 ขั้นตอน ปล่อยเช่าบ้าน แบบรายเดือน ควรให้ความสำคัญเรื่องอะไรบ้าง?

1. การปล่อยเช่าบ้านเบื้องต้น เตรียมงบประมาณในการจัดซื้อบ้าน เพื่อปล่อยเช่าบ้านได้อย่างสะดวกสบาย คุณจะต้องมีงบประมาณในการจัดซื้อหรือในการผ่อนธนาคารที่เหมาะสม เช่น บ้านราคา 4 ล้านบาท แต่คุณมีงบดาวน์บ้านที่ 2 ล้านบาท และสามารถนำค่าเช่ามาผ่อนธนาคารได้ โดยที่ไม่กระทบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มองหาทำเลในการซื้อบ้าน เพราะทำเลในการซื้อบ้านมีผลโดยตรงกับค่าเช่าบ้าน ซึ่งคุณสามารถทราบค่าเช่าบ้านล่วงหน้าของทำเลที่คุณกำลังมองหาได้ ด้วยการสอบถามประชาชนในท้องที่ว่ามีบ้านเช่าราคาเท่าไรบ้าง เพื่อให้คุณทราบเงินที่จะได้จากค่าเช่า และต้นทุนต่างๆ ก่อนการปล่อยเช่าบ้านจริง คำนวณต้นทุนค่าปรับปรุงบ้าน เพื่อหาลูกค้าเช่าบ้านให้รัดกุม เพราะก่อนจะมีการปล่อยเช่าได้คงจะต้องมีการปรับปรุงบ้าน เพื่อให้ตัวอาคารของบ้านคุณมีความสวยงาม และเหมาะกับการเช่าเพื่ออยู่อาศัย และดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องคำนวณค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้รอบคอบด้วย มองหาผู้รับเหมามาทำการปรับปรุงบ้านและดำเนินการเลือกผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้บ้านเช่าของคุณถูกสร้างเสร็จทันเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทันกับสัญญาเช่าบ้าน และทำให้คุณสามารถปล่อยบ้านให้ลูกค้ามาเช่าได้เร็วที่สุด และให้คุณได้ทุนคืนเร็วอีกด้วย ดำเนินการปรับปรุงบ้านให้เรียบร้อย และดำเนินการคิดค่าเช่าบ้านให้เหมาะสม โดยสามารถเทียบเคียงราคาได้จากระแวงใกล้เคียง เพื่อให้คุณสามารถปล่อยเช่าได้อย่างรวดเร็ว เพราะราคาใกล้เคียงกัน แต่ของคุณพึ่งได้รับการปรับปรุงบ้านใหม่ ทำให้บ้านของคุณมีความสวยงามและน่าใช้งานกว่านั้นเอง คำนวณค่าเช่า ก่อนปล่อยเช่าบ้านถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณทราบผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากการลงทุน ซึ่งหากค่าเช่าบ้านได้เดือนละ 8,000 บาท แต่คุณต้องผ่อนธนาคาร 10,000 บาท ก็คำนวณว่าค่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านว่าราคาเท่าไร หากหักลบกันพอดีก็ดี หรือมองว่ามีคนช่วยผ่อนก็ดีเหมือนกัน คำนวณระยะเวลาคืนทุนให้ดี เพื่อให้คุณสามารถผ่อนได้อย่างสะดวกสบาย และต้องรีบหาลูกค้าเช่าบ้านด้วย […]

อย่ามองข้าม! สัญญาซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ต้องรู้อะไรบ้าง? ตามกฎหมายได้มีการบัญญัติไว้

1. สัญญาซื้อขาย คืออะไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สัญญาจะซื้อจะขายคืออะไร คือ สัญญาซื้อขาย ที่คู่สัญญาได้ทำการตกลงทำกันว่าจะไปทำการโอนกรรมสิทธิ์หรือทำการซื้อขายตามแบบของกฎหมายอีกครั้งในอนาคต เช่น อีก 2 เดือนจะผู้ซื้อจะชำระเงินเต็มจำนวน และผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ เป็นต้น ซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายเสมือนเป็นการตกลงกันก่อน จุดประสงค์ของสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นการให้คำมั่นแก่กันว่าจะทำการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์กันในอนาคตอย่างแน่นอน ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่คู่สัญญาในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาซื้อขาย เช่น ผู้ขายนำกรรมสิทธิ์ไปขายให้คนอื่นแทน หรือผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่ซื้อ หากเกิดการผิดสัญญาจะซื้อจะขายจากฝั่งผู้ซื้อ เช่น ผู้ซื้อไม่มาจ่ายเงินซื้อตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ผู้ขายสามารถริบเงินมัดจำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินหรือซื้อขายบ้านก็สามารถริบเงินมัดจำได้ หากเกิดการผิดสัญญาจะซื้อจะขายจากฝั่งผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือที่ดิน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ให้ผู้ขายคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อรวมถึงชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อ นอกจากนั้นยังสามารถฟ้องร้องให้ผู้ขายทำตามสัญญาได้ สัญญาจะซื้อจะขายควรมีการวางมัดจำเท่าไร ซึ่งการซื้อขายอสังหาหรือที่ดินในปัจจุบัน การวางเงินมัดจำจะอยู่ที่ 10,000 – 20,000 บาท หรือขึ้นกับความพอใจของผู้ขาย หรืออาจจะอยู่ที่ 5 – 10% ของราคาบ้านหรือที่ดินที่ทำการซื้อขาย เป็นต้น สัญญาจะซื้อจะขายควรมีการกำหนดระยะเวลาเท่าไร ในการชำระเงินและขอสินเชื่อ ซึ่งต้องมีการระบุไว้ให้ครบถ้วนในสัญญาซื้อขาย เพื่อให้คุณสามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์กันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักการทางกฎหมาย เพื่อให้มีผลในทางกฎหมายนั้นเอง เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ถือเป็นสิ่งที่ควรรู้อย่างมากสำหรับสัญญาซื้อขายที่ดินและบ้าน […]

 14 กลยุทธ์การขายบ้าน  ด้วยตัวเอง ขายง่ายได้กำไร แถมโดนใจลูกค้า สามารถทำตามได้

1. กลยุทธ์การขายบ้าน ฉบับคนรุ่นใหม่ โพสต์ขายบ้านใน Facebook ถือเป็น กลยุทธ์การขายบ้าน ยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ เพราะเป็นช่องทางที่เป็นที่นิยมสำหรับคนขายบ้านที่เป็นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันอย่างมาก เพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ทำให้คุณสามารถขายบ้านได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดต้นทุนในการขายบ้านเป็นอย่างมาก รีวิวขายบ้านผ่าน YouTube ก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี เพราะคนรุ่นใหม่สามารถใช้งานได้ง่าย และคนรุ่นใหม่ก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วย และการลงเป็นวิดีโอทำให้คนที่สนใจซื้อสามารถตัดสินซื้อได้ง่ายขึ้นด้วย จึงเป็นช่องทางที่ดีในการประกาศขายบ้าน ถือเป็นกลยุทธ์การขายบ้านของคนรุ่นใหม่ที่ได้ผลมาก รีวิวขายบ้านผ่านTikTok ถือเป็นเทคนิคการพูดขายบ้านที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เพราะในปัจจุบันมีคนใช้งานTikTok เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสที่จะมีคนเห็นประกาศขายบ้านของคุณมากขึ้น และทำให้คุณสามารถขายบ้านได้อย่างรวดเร็วและมีกำไรอย่างแน่นอนในปัจจุบัน โพสต์ขายบ้านใน Instagram ถือเป็นเทคนิคโพสต์ขายบ้านยอดนิยมของคนใหม่ในปัจจุบัน เพราะมีคนมากมายสามารถขายบ้านได้ด้วยวิธีนี้ และสามารถขายบ้านได้ราคาอีกด้วย แต่ก็ต้องมีการโพสต์ที่น่าสนใจ และมีจุดขายที่โดดเด่น เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถขายบ้านได้อย่างสะดวกสบายแน่นอน ลงเว็บไซต์ขายบ้านถือเป็นเทคนิคการปิดการขายบ้านที่สามารถทำได้ เพราะการสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับบ้านที่จะขาย ทำให้ผู้ซื้อสามารถได้รายละเอียดที่ครบถ้วนสำหรับบ้านที่จะขาย และทำให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินซื้อได้อย่างรวดเร็วด้วย ประกาศขายบ้านตามเว็บไซต์ซื้อขายบ้านก็เป็นอีกกลยุทธ์การขายบ้านที่คนรุ่นใหม่นิยมทำกัน เพราะทำให้สามารถขายบ้านได้อย่างสะดวกสบาย และยังเรียบง่ายเป็นอย่างมาก ทำให้คนรุ่นใหม่สามารถขายบ้านได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถประหยัดงบประมาณในการขายได้มากอีกด้วย ใช้บริการนายหน้า เพราะนายหน้าจะมีเทคนิคการพูดขายบ้านที่ดีกว่าเจ้าของขายเอง ทำให้สามารถขายได้อย่างรวดเร็วกว่า และสามารถขายได้ราคาดีกว่าเจ้าของบ้านขายเอง เพราะนายหน้าจะมีความชำนาญในวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในวิชาชีพ เพราะทำงานมานาน และสามารถพูดขายบ้านได้โดนใจคนซื้อ 2. กลยุทธ์การขายบ้านฉบับคนรุ่นใหญ่ การติดป้ายประกาศขายบ้านที่หน้าบ้าน ถือเป็นกลยุทธ์การขายบ้านที่คนรุ่นใหญ่นิยมทำกัน […]

11 เทคนิคการพูดขายบ้าน โน้มน้าวใจลูกค้าซื้ออสังหา ให้ปิดการขายได้เร็ว ครองใจลูกค้าตลอดกาล

1. เทคนิคการพูดขายบ้าน สำหรับตึกแถวหรือเพื่อการพาณิชย์ ทำเลนี้น้ำไม่ท่วม ถือเป็นคำพูดโน้มน้าวใจลูกค้ายอดนิยม จัดเป็น เทคนิคการพูดขายบ้าน เบื้องต้นในการขายบ้านเลยก็ว่าได้ เพราะมันจะเป็นวิธีพูดที่ทำให้คุณขายบ้านได้ง่ายขึ้น เพราะอาคารพาณิชย์ที่น้ำไม่ท่วม ย่อมมีข้อดีต่อการค้าขายของลูกค้าที่จะมาซื้อเพื่อประกอบกิจการต่างๆ และทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่าย ราคาถูกกว่าราคาตลาดถือเป็นอีกวลียอดนิยม ที่ผู้ที่ต้องการขายอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นบ้านพักอาศัย และเพื่อค้าขายนำมาใช้ เพื่อให้สามารถขายได้ง่ายขึ้น เพราะมันมีส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินซื้อได้ง่ายขึ้น ถือเป็นเทคนิคการพูดขายบ้านที่ควรนำไปใช้เลยก็ว่าได้ เพราะจะทำให้คุณสามารถขายบ้านได้แน่นอน โครงสร้างของบ้านที่แข็งแรงถือเป็นเทคนิคที่สามารถใช้กับตึกแถวและเป็นเทคนิคการขายบ้านจัดสรรเลย เพราะการที่ลูกค้าซื้อบ้าน สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องการเลยก็คือ การที่บ้านมีโครงสร้างที่แข็งแรง และสามารถอยู่อาศัยไปได้ในระยะยาว เพราะการซื้อตึกแถวเป็นบ้านพักอาศัยและค้าขายต้องใช้เงินจำนวนมาก ทำเลทองเหมาะกับการค้าขายถือเป็นกลยุทธ์การขายบ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์เลย เพราะชั้นสองสามารถอยู่อาศัยได้ ส่วนชั้นล่างสามารถให้คนมาเช่าเพื่อประกอบกิจการได้ ทำให้ได้กำไรจากการซื้อบ้านด้วย ถือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวสำหรับผู้ซื้อ ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อได้ง่ายมาก ถนนหน้าบ้านกว้างถือเป็นคำพูดที่เป็นเทคนิคการขายอสังหายอดนิยมและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าใคร ก็ต้องการถนนหน้าบ้านที่กว้าง เพราะจะได้ทำให้สามารถขับรถเข้าออกได้อย่างสะดวกสบาย มีหลังบ้านที่โล่งโปร่งสบาย ถือเป็นเป็นเทคนิคการพูดขายบ้านสำหรับตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ที่เป็นข้อได้เปรียบมาก เพราะส่วนใหญ่ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์จะไม่ค่อยมีพื้นที่หลังบ้านให้ใช้ประโยชน์ แต่ถ้าตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ที่ไหนมี ถือว่าเป็นจุดขายที่ดีมาก และใช้คำพูดนี้ช่วยปิดการขายได้ จอดรถได้ 2 คัน ถือเป็นคำพูดที่ดีในการขายตึกแถว และยังเป็นเทคนิคการขายบ้านจัดสรรด้วย เพราะการที่บ้านหรือตึกแถวสามารถจอดรถได้สองคัน ทำให้ลูกค้าสามารถค้าขายได้ง่ายขึ้น และยังสามารถค้าขายได้อย่างสะดวกสบายขึ้นเป็นอย่างมากด้วย เรียกว่าทำให้มีความสะดวกสบายในการค้าขายนั้นเอง 2. เทคนิคการพูดขายบ้านสำหรับบ้านพักอาศัย ทำเลนี้น้ำไม่ท่วมถือเป็นเทคนิคที่ดี สำหรับใช้เป็นเทคนิคการพูดขายบ้านได้ […]

ทำไม! นายหน้าอสังหา มืออาชีพ ขายบ้านได้รวดเร็วกว่า เจ้าของบ้านขายเอง

1. นายหน้าอสังหามือสมัครเล่นแบบเจ้าขายขายเอง โพสต์ขาย ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในปัจจุบัน ทำให้เกิด นายหน้าอสังหา หน้าใหม่ และบรรดาเจ้าของบ้านที่ต้องการขายบ้านด้วยตนเองขึ้นมากมาย แต่ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จกันทุกคน เพราะมีคนจำนวนมาก ที่ไม่ประสบความสำเร็จกับวิธีการดังกล่าว เพราะบรรดามือสมัครเล่นอาจจะไม่รู้วิธีการโพสต์ที่ถูกต้อง นอกจากนั้นการโพสต์ยังต้องวิธีการลงรายละเอียดที่มีความปลอดภัย เพื่อให้สามารถโพสต์ได้อย่างสบายใจว่าจะไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องระวังในการโพสต์เลยก็ว่าได้ เพราะนายหน้าอสังหา เป็นอาชีพที่ทำได้ยาก ทำให้เจ้าของบ้านควรจ้างมืออาชีพนั้นเอง ขายตามเว็บไซต์ถือเป็นสิ่งที่นายหน้ามืออาชีพเขาทำกัน ซึ่งบรรดานายหน้าสมัครเล่นก็สามารถทำได้เหมือนกัน แค่จะไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับนายหน้ามืออาชีพก็เท่านั้นเอง จึงเป็นสาเหตุให้นายหน้ามือสมัครเล่น หรือบรรดาเจ้าของขายเองจำนวนมาก ไม่สามารถขายได้นั้นเอง เพราะไม่รู้วิธีที่ถูกต้อง ติดป้ายขายเป็นสิ่งที่มือสมัครก็สามารถทำได้ แต่ทางที่ดี ควรจะมองหานายหน้าที่มีความสามารถและมีความชำนาญในด้านนี้อย่างแท้จริงดีกว่า ซึ่งคำถามที่ว่านายหน้าอสังหา บริษัทไหนดีก็เป็นคำถามที่สำคัญ ซึ่งคุณต้องเลือกให้ดีๆ เพื่อให้คุณสามารถขายบ้านได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วนั้นเอง ออกบูธขายเป็นสิ่งที่นายหน้ามือสมัครเล่น แบบเจ้าของขายเอง ไม่ทำอย่างแน่นอน เพราะอาชีพนายหน้าอสังหา คืออาชีพที่ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญ และต้องมีเครื่องมือทำมาหากินอีกหลายอย่าง ดังนั้นควรจะจ้างนายหน้าที่ประสบการณ์มาช่วยขายให้จะดีกว่า เพราะมันจะขายได้สะดวกสบายกว่านั้นเอง ยิงโฆษณาถือเป็นสิ่งที่ นายหน้าอสังหามือสมัครเล่น หรือบรรดาเจ้าของขายเอง ก็สามารถทำได้ แต่จะมีความเสี่ยงในการเรื่องของการจมทุน เพราะการยิงโฆษณามันมีต้นทุน เนื่องจากต้องใช้เงิน และถ้าบรรดามือสมัครเล่นยิงเองก็อาจจะไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และอาจจะเกิดความไม่แม่นยำในการยิงด้วย ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีต้นทุนในการขายบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น และอาจจะสูงกว่าจ้างนายหน้าอีกด้วย ทำให้บรรดาเจ้าของบ้านที่โพสต์ หรือยิงโฆษณาขายบ้านด้วยตนเองต้องพิจารณาให้ดี เพราะนายหน้าอสังหา […]

10 ขั้นตอนการขายบ้านมือสอง ต้องรู้อะไรบ้าง? พร้อมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้

1. ขั้นตอนการขายบ้านมือสองในส่วนของเรื่องเอกสาร เอกสารทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปถือเป็น ขั้นตอนการขายบ้านมือสอง ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีความจำเป็นที่ต้องทราบในส่วนของเอกสารต่างๆ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ที่ต้องการขาย ซึ่งได้แก่ โฉนดที่ดิน ฉบับจริง สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบและต้องมีการเตรียมบัตรจริงไปด้วย นอกจากนั้นยังต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด และต้องเตรียมฉบับจริงไปด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูได้ และยังสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เรียกว่าจะทำให้การขายบ้านของคุณหรือการซื้อบ้านของคุณสามารถผ่านฉลุยอย่างแน่นอน ทำให้คุณใช้เอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการขายบ้านมือสองด้วย เอกสารทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปที่สมรส อีกหนึ่งเอกสารที่ต้องมีใช้ในขั้นตอนการขายบ้านเองก็คือ หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินในกรณีสมรส และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส  และสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส สำเนาทะเบียนสมรส ในกรณีจดทะเบียนด้วย  เพื่อความครบถ้วนในเรื่องเอกสาร เอกสารทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปที่มอบอำนาจ ถือเป็นหนึ่งในเอกสารที่ต้องมีสำหรับคำถามที่ว่าจะขายบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเลย เพราะมีความจำเป็นอย่างมากในกรณีที่มีการมอบอำนาจ โดยเป็นหนังสือมอบอำนาจ ทด.21 เท่านั้น กรณีมอบอำนาจ และไม่สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไปได้ เอกสารทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปที่หย่าร้าง ถือเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ว่าโอนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้างเลย เพราะมีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นอย่างมาก เพื่อให้การซื้อขายบ้านมีผลที่สมบูรณ์ที่สุดในทางกฎหมาย เอกสารทั่วไปสำหรับนิติบุคคล โดยเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในขั้นตอนการขายบ้านมือสองก็จะได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และยังต้องใช้หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งและยังต้องมีพร้อมกับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้สามารถใช้งานเอกสารได้ทันทีต้องมีให้ครบ และต้องมี รายการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และต้องมีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท และมีรายงานการประชุม และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน มีตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลเพียงเท่านี้เอกสารก็ครบตามขั้นตอนการขายบ้านเองแล้ว […]

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2565 ต้องเสียเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ? พร้อมวิธีคำนวณแบบละเอียด

หลังจากมีร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมการโอน และการจำนองอสังหาริมทรัพย์ผ่านธนาคารที่ดิน (บจธ.) สำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนให้เหลือ 0.01% หลายคนคงสงสัยว่า ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2565 สำหรับผู้ถือครองทั่วไป ยังใช้เกณฑ์เดิมหรือไม่ ? ค่าโอนที่ดิน 1 ไร่ เท่าไร ? แล้วโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ? เราลองมาหาคำตอบกัน 1. ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2565 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ? ตามราชกิจจานุเบกษา ที่ประกาศลดค่าจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้เหลือ 0.01% โดยมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น จะมีผลกับที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น สำหรับที่ดินทั่วไป ยังคงคิดค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน กรมที่ดินเหมือนเดิม 2. ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน กรมที่ดิน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ? ค่าธรรมเนียมการโอนนั้น ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลายส่วน ซึ่งมีอัตราแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้รับโอนเป็นหลัก โดยค่าธรรมธรรมเนียมจดทะเบียนและภาษีเงินได้ จะคิดตามเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินที่ดิน ของกรมธนารักษ์ โดยไม่คำนึงถึงราคาซื้อขาย ส่วนค่าอากรแสตมป์ […]

เช็คด่วน ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 ต้องเสียค่าโอนเท่าไหร่? พร้อมวิธีคํานวณค่าโอนบ้าน มือสอง แบบละเอียด

การที่เราจะซื้อบ้านสักหลังนั้นเราจะต้องมีเงินสำรองนอกเหนือจากเงินที่ใช้ซื้อบ้านเพิ่มไปอีกด้วย นั่นก็คือเงินค่าโอนบ้าน และค่าจำนอง ซึ่งปกติจะอยู่ที่หลักหมื่นบาทต่อหลัง แต่ในตอนนี้ทางรัฐบาลได้ออกนโยบายปรับลดค่าโอนและค่าจำนองที่ดิน เพื่อช่วยให้เหลือให้ประชาชนที่ต้องการจะซื้อ-ขายบ้านทำได้ง่ายขึ้นในปี 2565 ในบทความนี้ Gooroohome จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับวิธีคำนวณ ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 และขั้นตอนการโอนบ้าน มือสอง ใครที่กำลังวางแผนจะขายบ้านอยู่ต้องไม่พลาดบทความนี้ 1. ค่าโอนบ้าน คืออะไร ค่าโอนบ้าน คือ เงินค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายบ้านจะต้องจ่ายแก่กรมที่ดินเพื่อเป็นการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์บ้านจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการขายบ้านมือสอง จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้เจ้าของคนใหม่ ภายหลังจากชำระค่าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าโอนบ้านไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าผู้ซื้อ หรือผู้ขายจะต้องเป็นคนจ่าย อยู่ที่ตกลงว่าใครเป็นคนจ่าย แต่โดยทั่วไปค่าโอนบ้านมักจะเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องจ่าย โดยการคำนวณรวมจากนายหน้าอสังหาฯ นอกเหนือจากค่าโอนบ้านแล้ว แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ ค่าจดจำนอง ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น ซึ่งการที่เราจะซื้อ-ขายบ้านเราจำเป็นต้องคำนวณราคาบ้านรวมกับค่าธรรมเนียมทั้งหมด เพื่อที่จะได้ทราบว่าเราจะต้องจ่ายเงินจริงทั้งหมดเท่าไหร่ หากซื้อบ้านกับตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์อย่าง Gooroohome เราก็มีบริการคำนวณค่าบ้านที่ต้องจ่ายบวกรวมกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ทั้งหมด ประกอบกับเดินเรื่องโอนให้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากซื้อ-ขายกับบุคคลทั่วไปจะต้องดำเนินการเองทั้งหมด 2. ขั้นตอนการโอนบ้าน มือสอง ต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกับขั้นตอนการโอนบ้าน มือสองกันก่อนว่ามีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง  2.1 […]

ลงประกาศฝากขายบ้านฟรี! ง่ายๆ กับ gooroohome กูรูขายบ้าน (มืออาชีพ) ขายเร็ว ขายได้ราคา

1. ฝากขายบ้านฟรีที่ไหนดี ติดป้ายตามร้านเป็นสิ่งที่สามารถทำได้เป็นอย่างดี แต่ว่าต้องไปขอความร่วมมือร้านค้าเพื่อฝากขายบ้านฟรีเพื่อให้สามารถติดป้ายฟรีได้ ซึ่งสามารถติดไว้ได้เพื่อให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะว่าการจะติดป้ายต่างๆ เป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะขอความร่วมมือจากร้านค้าต่างๆ แต่ต้องมีการพิจารณาให้ดีในการติดป้าย เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการขายบ้านได้อย่างสะดวกสบาย แต่ว่าการติดป้ายขายมั่วๆ แบบที่ไม่เข้าใจการตลาด อาจจะทำให้คุณเดือดร้อน และทำให้มีผู้โทรมาแกล้งในตอนกลางคืนได้ ดังนั้นวิธีฝากขายบ้านต้องมีวิธีการที่ดี เพื่อให้ขายบ้านได้อย่างราบรื่น ลงประกาศใน Facebook เป็นวิธีฝากขายบ้านที่ง่ายที่สุดในปัจจุบัน และสามารถดำเนินการได้เลย โดยที่ไม่ต้องจ้างใคร และเป็นวิธีที่น่าสนใจ แต่จะเป็นวิธีการที่ได้ผลหรือไม่เท่านั้นเอง เพราะการขายแบบนี้ส่วนมากต้องรอนานพอสมควร ลงประกาศใน Youtube ถือเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคำถามที่ว่าฝากขายบ้านที่ไหนดีเลย เพราะทำให้คุณสามารถขายบ้านได้ง่ายเหมือนกัน เพราะคนส่วนมากก็คือเข้ามาดูในนี้ก่อน แล้วเขาจะได้ดำเนินการตัดสินใจได้ว่าจะซื้อดีหรือไม่นั้นเอง ลงประกาศในเว็บไซต์ถือเป็นวิธีการที่ดี แต่ถ้าให้ดีกว่าควรจะมองหาว่าฝากขายบ้านกับบริษัทไหนดี เพราะบริษัทต่างๆ เขามีความชำนาญในการขาย ทำให้คุณสามารถขายบ้านได้อย่างรวดเร็วและไร้กังวล เพราะไม่ต้องรอนานนั้นเอง ติดป้ายประกาศตามตลาดเป็นการฝากขายบ้านฟรีที่ดีอีกแบบหนึ่ง เพราะทำให้คุณสามารถประหยัดค่าจ้างนายหน้าได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสามารถดำเนินการขายได้แน่นอน เพราะตามตลาดมักจะมีเจ้าของกิจการมากมาย ที่มีกำลังซื้อ และสามารถซื้อได้อย่างแน่นอน เพราะเขามีกำลังซื้อและมีเงินสดในการจ่าย เนื่องจากตามตลาดต่างๆ มักจะมีเจ้าสัว หรือเถ้าแก่ใหญ่ส่วนมากก็อาศัยอยู่ในตลาด เพราะคนจำนวนมาก ก็ร่ำรวยมาจากตลาดต่างๆ มากมาย ทำให้คุณสามารถขายบ้านได้อย่างเรียบง่าย และทำให้คุณสามารถขายบ้านได้ โดยที่ไม่ต้องถามว่าฝากขายบ้านที่ไหนดีเลย  แต่ต้องติดในตลาดที่มีคนจำนวนมากด้วย 2. ฝากขายบ้านฟรีกับการจ้างมืออาชีพ […]

[เคล็ดลับ] วิธีเลือกจ้างนายหน้าขายบ้าน นายหน้าอสังหาที่ดี แบบมืออาชีพ ปิดการขายบ้านได้เร็ว

1. จ้างนายหน้าขายบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง ปรับปรุงบ้านก่อนการขาย เป็นสิ่งที่ควรทำก่อนที่จะจ้างนายหน้าขายบ้าน เพราะจะช่วยให้บ้านของคุณขายได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะทำให้คนซื้อให้ความสนใจและสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เพราะบ้านที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ย่อมทำให้มีความสวยงามมากขึ้น ทำให้คนซื้อสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และคนซื้อสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่า เพราะถ้าซื้อบ้านที่ต้องปรับปรุง ทำให้ผู้ซื้อต้องคิดในเรื่องของงบประมาณในการปรับปรุงบ้านด้วย ดังนั้นการที่ผู้ขายดำเนินการปรับปรุงบ้านรอไว้ก่อน ทำให้การจ้างนายหน้าขายบ้านง่ายขึ้น เพราะขายได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่ผู้ซื้อบ้านจะต้องกลับไปปรึกษากับคนที่บ้าน และปรึกษากับวิศวกรเพื่อดำเนินการตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านหรือไม่อีกด้วย เพราะด้วยการปรับปรุงที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก เอกสารต้องเตรียมให้พร้อม โดยสามารถติดต่อสอบถามก่อนว่านายหน้าขายบ้าน ทําอะไรบ้างเพื่อจะได้เตรียมเอกสารอย่างครบถ้วน และไร้กังวลในเรื่องของเอกสารนั้นเอง โดยส่วนมาก นายหน้าจะรู้เรื่องเอกสารต่างๆ เป็นอย่างดี ทำให้คุณสามารถดำเนินการถามจากเขาได้เลย การย้ายสิ่งของออกจากบ้านที่จะดำเนินการขาย อันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมีการเตรียมการด้วยตนเอง เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก และนายหน้าก็สะดวก ผู้ซื้อก็สะดวก คุณควรมีการย้ายข้าวของต่างๆ ไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเรียกนายหน้ามาดูบ้านจะเป็นการดีที่สุด เพื่อให้ดำเนินการขายได้เลย เคลียร์ปัญหาเก่าของบ้านที่ต้องการจะขาย และควรดูด้วยว่านายหน้าขายบ้านได้เท่าไหร่ เพราะถ้านายหน้าได้ค่าส่วนแบ่งน้อยเกินไป ก็อาจจะทำให้นายหน้าไม่อยากมาดำเนินการดิ้นร้นช่วยขายได้ จะทำให้ส่งผลกระทบในระยะยาวได้นั้นเอง จึงต้องพิจารณาให้ดีก่อนการขายนั้นเอง ตกลงเรื่องราคากันให้เรียบร้อยก่อนการจ้างนายหน้าขายบ้าน เพื่อไม่ให้มีปัญหากันในวันเซ็นสัญญา เพราะก่อนการซื้อขายบ้าน หรือก่อนการดำเนินการจ้างนายหน้า ย่อมต้องมีการเซ็นสัญญากันก่อนในเรื่องของราคาที่จะขาย และในเรื่องของระยะเวลาต่างๆ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับผลตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การรับหน้าที่เป็นนายหน้า และให้การดำเนินการซื้อขายเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายอย่างแน่นอน เพราะมีการตกลงกันก่อนที่จะดำเนินการซื้อขายอยู่แล้ว ดังนั้นต้องไปคุยกับภายในบ้านให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเรื่องสัญญาอย่างรวดเร็วนั้นเอง 2. […]

เผยเคล็ดลับ! วิธีผ่อนบ้านให้หมดเร็วขึ้น 2 เท่า และจ่ายดอกเบี้ยไม่สูง ควรทำอย่างไร?

1. วิธีผ่อนบ้านให้หมดฉบับคนเตรียมตัว เตรียมเงินก้อนสำหรับดาวน์บ้าน ถือเป็นวิธีผ่อนบ้านให้หมดที่สำคัญเลยทีเดียว และถือเป็นวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาหนี้ และช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถหมดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาก ทำให้ทุกคนที่ต้องการมีบ้านสามารถหมดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว และถ้าจำนวนเงินที่มีมากกว่าราคาบ้านแล้ว จะทำให้คุณไม่ต้องมีหนี้เลยก็ว่าได้ เพราะคุณสามารถหมดหนี้ได้เลยในทันที ทำให้คุณไม่ต้องลำบากกู้ธนาคาร ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้คุณดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นอย่างมาก เตรียมเงินสำหรับกรณีฉุกเฉินและผ่อนตามตารางการผ่อนบ้านให้หมดเร็วเพียงเท่านี้ก็จะทำให้หนี้บ้านของคุณหมดเร็ว และยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจะทำยังไงอีกด้วย เพราะคุณได้เตรียมเงินสดไว้สำหรับการเกิดกรณีฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนั้นเอง ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ ทดลองการประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นวิธีที่ดีในการผ่อนบ้านยังไงให้หมดไวเลย เพราะถ้าคุณประหยัดค่าใช้จ่าย ก็จะทำให้คุณสามารถใช้จ่ายเงินทองได้อย่างประหยัด ทำให้คุณมีเงินเหลือเก็บมาปิดหนี้บ้านได้ในอนาคต ทำให้คุณสามารถผ่อนได้อย่างสะดวกสบาย และทำให้คุณมีความสะดวกในชีวิตแน่นอน ดูบ้านที่เหมาะสมแล้วดำเนินการเรื่องดอกเบี้ยผ่อนบ้านให้เรียบร้อยและดำเนินการผ่อนตามระเบียบ และหาทางปิดหนี้บ้านด้วยเงินก้อนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คุณสามารถหมดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณเกิดความสบายใจและเกิดความโล่งอกในการใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายนั้นเอง ดูทำเลที่ตั้งของบ้านด้วย เพราะแม้ว่าวิธีผ่อนบ้านให้หมดจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ทว่าคุณก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของทำเลที่ตั้งของบ้านด้วย เพราะถ้าคุณเลือกบ้านที่อยู่ไกลขนส่งสาธารณะจนเกินไป เพราะคุณต้องการบ้านราคาถูก เพื่อที่จะผ่อนหมดเร็ว ซึ่งจะทำให้คุณต้องเสียเวลาในการเดินทาง และเสียค่าเดินทางจำนวนมากได้ จึงเป็นสิ่งที่คุณควรจะพิจารณาอย่างมาก เพื่อจะได้ซื้อบ้านในทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบาย และสามารถเดินทางได้ไม่ยากจนเกินไป เพราะหากอยู่ในทำเลที่ห่างไกลความเจริญเกินไปคุณก็ต้องเสียค่าเดินทางมหาศาลในระยะยาวแทนเหมือนกัน 2. วิธีผ่อนบ้านให้หมดฉบับคนกำลังผ่อน การรีไฟแนนซ์ ถือเป็นวิธีผ่อนบ้านให้หมดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะทำให้คุณสามารถผ่อนได้หมดแบบรวดเร็วและสะดวกสบายมาก เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากเลยทีเดียว ทำให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการผ่อนบ้านให้หมด ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้ให้ดี เพื่อให้การรีไฟแนนซ์เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และทำให้คุณสามารถลดต้น และสามารถลดดอกเบี้ยได้อย่างรวดเร็ว เรียกว่าเป็นทางลัดสำหรับคนที่ไม่ได้มีต้นทุนสูง ในการที่จะผ่อนบ้านให้หมดเลยก็ว่าได้ […]

เปรียบเทียบ บ้านมือสองราคาถูก VS บ้านใหม่ ตัวเลือกไหนดีกว่ากัน? และเพราะอะไร?

1. บ้านมือสองราคาถูกดีอย่างไร โครงสร้างอิฐมอญเป็นข้อดีของบ้านมือสองราคาถูกทำให้โครงสร้างของบ้านมีความแข็งแรง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดี ซึ่งถือเป็นข้อดีสำคัญของบ้านมือสองเลยก็ว่าได้ นอกจากนั้นยังเป็นบ้านที่เคยมีคนอยู่มาแล้ว ย่อมมั่นใจได้ว่าสามารถอยู่ได้อย่างแน่นอน แต่คุณมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาประวัติบ้านนั้นให้ดี เพื่อให้คุณเกิดความสบายใจในการอยู่อาศัย ทำให้คุณสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายใจ ทำให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของประวัติบ้านนั้นเอง ซึ่งบ้านมือสองราคาถูกก็มีข้อดีอีกหลายด้าน ที่ทำให้คุณสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสุขสบาย กำแพงบ้านหนาถือเป็นข้อดีของการซื้อบ้านมือสองเลย เพราะคุณจะได้กำแพงบ้านที่หนากว่าบ้านใหม่ที่กำแพงบางแน่นอน เพราะบ้านใหม่บางโครงการมีกำแพงบ้านในระดับที่บางเป็นอย่างมาก เพื่อประหยัดค่าก่อสร้างนั้นเอง รู้จักเพื่อนบ้านถือเป็นข้อดีของบ้านมือสอง เพราะว่าโครงการบ้านใหม่ 2565 ส่วนใหญ่คุณจะยังไม่รู้จักเพื่อนบ้านเสียด้วยซ้ำ ดังนั้นทางที่ดีคุณควรที่จะดูบ้านเดี่ยวที่มีความเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันการรบกวนจากเพื่อนบ้าน ถ้าคุณต้องการบ้านเดี่ยวโครงการใหม่นั้นเอง แต่ในทางกลับกันคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ถ้าคุณซื้อบ้านมือสองอยู่เพราะคุณสามารถเลือกเพื่อนบ้านได้ก่อนที่จะซื้อ ทำให้คุณสามารถทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านของคุณก่อนที่จะซื้อบ้านได้ แต่ถ้าคุณไม่ถูกใจ คุณสามารถตัดสินใจไม่ซื้อได้ด้วย ราคาถูกกว่าบ้านใหม่สำหรับใครที่มองหาบ้านเดี่ยวราคาถูก ถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เรียกว่าทำให้คุณสามารถซื้อได้อย่างสะดวกสบาย เพราะราคาถูกกว่าบ้านเดี่ยวที่เป็นโครงการเปิดใหม่ ซึ่งบางแห่งราคาอาจจะถูกกว่ากันมากกว่าครึ่งเลยทีเดียว สะดวกในเรื่องการเดินทางเพราะบ้านมือสองราคาถูกส่วนมากจะเป็นทำเลที่เจริญแล้ว และมีบริการขนส่งสาธารณะอยู่มากมาย ที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชน ทำให้เกิดความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เช่น บ้านมือสองตามหัวเมืองที่เจริญแล้ว เรียกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอน เพราะส่วนมากบ้านมือสองเหล่านี้จะอยู่ใกล้เคียงกับสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟฟ้า ทำให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เรียกว่าจะเป็นด้านการเดินทางให้กับคุณได้เป็นอย่างดี จึงเป็นอะไรที่แนะนำให้ซื้อเป็นอย่างมาก ถ้าคุณต้องการเรื่องความสะดวก 2. บ้านมือสองราคาถูกกับบ้านใหม่ บ้านใหม่ราคาแพงกว่าบ้านมือสอง เพราะบ้านมือสองราคาถูกกว่าบ้านใหม่ ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่าบ้านใหม่ ถ้ามองในเรื่องของราคา ถือว่าบ้านมือสองมีประโยชน์ในเรื่องของราคาเป็นอย่างมาก เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องของบุคคลที่ต้องการบ้านที่ราคาถูกเป็นอย่างมาก […]

1 2 3 5
Share On