ซื้อบ้านผ่านนายหน้า ดีจริงไหม? มีขั้นตอนการซื้อยังไงและต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ซื้อบ้านผ่านนายหน้า ดีจริงไหม? มีขั้นตอนการซื้อยังไงและต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ซื้อบ้านผ่านนายหน้า ดีจริงไหม? มีขั้นตอนการซื้อยังไงและต้องเตรียมอะไรบ้าง?

บ้าน หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องการ และหลายคนกำลังวางแผนซื้อบ้านหลังแรก โดยนอกเหนือจากเงินที่ต้องเตรียมแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ตามมาอีกมาย อาทิ ทำเลที่ดิน วิธีการกู้ สัญญาและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการซื้อขาย ไม่ว่าจะผ่านตัวกลางอย่างนายหน้า หรือซื้อขายกับเจ้าของโดยตรง ซึ่งวันนี้เรามีเทคนิคในการซื้อบ้านแบบสรุปสั้น ๆ เข้าใจง่ายในสไตล์การ “ซื้อบ้านผ่านนายหน้า” ซึ่งจะมีข้อควรรู้ หรือสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างมาดูกัน  


1. รู้จักบทบาทหน้าที่ของนายหน้าขายบ้าน

ซื้อบ้านผ่านนายหน้า ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

หลายคนคงสงสัยว่าอาชีพนายหน้านั้นทำหน้าที่อะไร เพราะหลายคนคงลังเลว่าหากจะฝากขาย หรือซื้อบ้านผ่านนายหน้ามันจะคุ้ม หรือดีจริงไหมซึ่งเราจะนำทุกคนมารู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของนายหน้าขายบ้าน 5 ข้อสำคัญ ดังนี้

 1. หากลุ่มลูกค้า (Target Group) ทำหน้าที่ในการหากลุ่มเป้าหมายเพื่อมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านช่องทางทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
 2. รับผิดชอบในการซื้อ-ขาย (Responsibility) หรือที่เรารู้จักกัน “คนกลาง” โดยทำหน้าที่เจรจาเพื่อตกลงซื้อ-ขายและทำสัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 3. เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของ (Consultant) ในการซื้อขายไม่ได้ราบรื่นเสมอไปซึ่งบางครั้งอาจจะเจอกับปัญหาทั้งหน้างาน หรือเอกสารที่เจ้าของที่ดินไม่สามารถแก้ได้ นายหน้าจึงถือเป็นตัวช่วยในการเร่งดำเนินการและแก้ปัญหาให้ผ่านไปโดยเร็วที่สุด
 4. ปิดการขายที่รวดเร็ว (Sales) เนื่องจากนายหน้าขายบ้านจะมีทีมงานและช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าเจ้าของ
 5. ได้ราคาที่สูงกว่า (High Price) ด้วยความชำนาญและประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานจึงช่วยให้การเจรจาต่อราคาในกลุ่มผู้ซื้อ หรือมีแนวทางในการเจาะกลุ่มผู้ซื้อซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อ-ขายให้ได้ราคาที่สูงขึ้น


2. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่างซื้อบ้านผ่านนายหน้ากับเจ้าของขายเอง

คงจะเห็นภาพรวมถึงบทบาทหน้าที่ของนายหน้าขายบ้านกันไปแล้ว แต่คงอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดสักเท่าไหร่ จึงจัดทำตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่างการซื้อบ้านผ่านนายหน้ากับเจ้าของขายเอง ดังนี้

ทางเลือกซื้อบ้าน ข้อดี ข้อเสีย
ซื้อบ้านผ่านนายหน้า
 • มีประสบการณ์/แก้ปัญหาได้ตรงจุด ขายได้เร็ว/ขายได้ราคา
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าจะขายได้
 • ไม่ต้องลงมือเอง/ประหยัดเวลา
 • เจรจาต่อรองได้ดีกว่า
 • ให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ
 • ถ้าเลือกนายหน้าทีขาดประสบการณ์ หรือไม่มีจรรยาบรรณ จะขายไม่สำเร็จ
เจ้าของขายเอง
 • เลือกผู้ซื้อได้ด้วยตนเอง
 • ไม่ต้องจ่ายค่านายหน้า
 • เสียค่าโฆษณา ไม่มีทักษะการตลาดเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • เสียเวลา (เช่น ประสานงาน หรือนัดดูบ้าน)
 • ขาดทักษะการประเมินราคา/และการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาสูงสุด
 • อาจเกิดปัญหาเรื่องการซื้อขาย (เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ หรือข้อกฎหมาย)
 • ขาดประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์น้อย มีโอกาสปิดการขายได้น้อย/และช้า

จะเห็นได้ว่าการซื้อบ้านผ่านนายหน้ามีข้อดีมากกว่าเจ้าของขายเอง เนื่องจากช่วยให้ผู้ขายประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง หรือต้องไปติดประสานงานเอง รวมถึงมีคนช่วยดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ต้องแลกด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

3. ขั้นตอนการขายบ้านและสิ่งที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนซื้อบ้านผ่านนายหน้า มีอะไรบ้าง?

มากันที่ขั้นตอนการขายบ้านและสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการโอนบ้าน ดังนี้

 1. ตรวจสอบที่ดิน ให้ทำการตรวจสอบที่ดินตามโฉนดเพื่อทราบถึงสำนักงานที่ดินใดรับผิดชอบ
 2. เตรียมเอกสารสำหรับซื้อขาย โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ มาติดต่อด้วยตนเอง หรือมีผู้มอบอำนาจซึ่งในกรณีนี้จะกล่าวถึงผู้มอบอำนาจ (นายหน้าที่ดิน) ซึ่งต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
  – หนังสือมอบอำนาจ ทด.11
  – สำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย
  – สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  – ทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ
  ในส่วนเอกสารของผู้ซื้อ ต้องประกอบด้วย
  – บัตรประชาชนตัวจริง (ผู้ซื้อ)
  – ทะเบียนบ้านตัวจริง (ผู้ซื้อ)
  – สำเนาทะเบียนสมรส
  – ในกรณีที่มีการกู้สินเชื่อจากธนาคารจะต้องมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาด้วย
  – ในกรณีจ่ายเป็นเช็คเงินสด (นำสำเนามายืนยัน)
 3. ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ ซึ่งจะต้องมีการคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร (คลิก) และช่องทางการชำระเงินของ 146 สำนักงานที่ดิน (คลิก)
 4. การซื้อขายบ้าน ณ สำนักงานที่ดิน โดยสำนักงานที่ดินจะเปิดให้บริการตามวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. (การติดต่อจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง) โดยจะมีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้

  – กดบัตรคิวเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  – ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)
  – หากเรียบร้อย จะกดบัตรคิวเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ
  – เจ้าหน้าที่จะเรียกสอบถามราคาซื้อ-ขาย พร้อมทั้งเซ็นเอกสารคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  – เจ้าหน้าที่คำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินและให้คุณไปชำระเงินโดยยื่นที่เคาน์เตอร์ฝ่ายการเงิน
  – นำใบเสร็จกลับมายื่นเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อรอเรียกรับโฉนดที่ดินคืน พร้อมระบุชื่อเจ้าของใหม่ (ผู้ซื้อ) หลังโฉนดที่ดิน
  – ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ขั้นตอนและเอกสารทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนัก  เพียงแค่จะต้องมีการตรวจสอบ และถ่ายสำเนาทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายเก็บไว้ เพื่อช่วยให้การดำเนินการเร็วขึ้น ที่สำคัญควรมาตั้งแต่เช้าเพราะหากเอกสารขาด หรือมีสิ่งต้องแก้ไขจะสามารถกลับมาทำในตอนบ่าย โดยที่คุณจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางมาอีกวัน 

4. ปี 64 ซื้อบ้านที่ไหนดี

ซื้อบ้านผ่านนายหน้า เชื่อถือได้หรือไม่?

สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะซื้อบ้านที่ไหนดี  วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก โดยจากการสำรวจตลาดอสังหาฯ ในปี 2564 โดยพบว่า ยังคงเป็นปีทองของผู้ซื้อเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ราคาอสังหาฯมีการลดลงจากการออกแคมเปญของผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อเร่งทำยอดขาย นอกจากนี้รสนิยมผู้คนที่เปลี่ยนไปโดยเน้นความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอาจ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้คนเริ่มหลีกหนีโครงการขนาดใหญ่ที่มีความแออัด จึงทำให้พื้นที่กรุงเทพฯชั้นนอกตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อาทิ เพิ่มสิน สายไหม วัชรพล พระราม 9 รามอินทรา สุขุมวิท พัฒนาการ อ่อนนุช อุดมสุข และบางนา  

สำหรับใครที่ต้องการซื้อบ้านผ่านนายหน้า หรือกำลังวางแผนซื้อบ้านแต่ไม่รู้จะซื้อบ้านที่ไหนดี บทความนี้คงช่วยตอบข้อสงสัยได้เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่การรู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของนายหน้า การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างซื้อบ้านผ่านนายหน้ากับเจ้าของขายเอง ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการโอนบ้าน และปี 64 ควรซื้อบ้านที่ไหนดี โดยหวังว่าบทความนี้จะช่วยตอบโจทย์ทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้ โดยหากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อบ้านผ่านนายหน้าแบบเจาะลึก gooroohome เป็นหนึ่งในเป็นนายหน้ารับฝากขายบ้านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยรับประกันจนกว่าจะขายได้ พร้อมทีมงานมืออาชีพ 

บทความแนะนำ

ทราบหรือไม่ว่า ค่านายหน้าต้องจ่ายราคาเท่าไร มีวิธีคำนวนยังไง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการเสียเปรียบ ในบทความนี้มีคำตอบให้ครับ


Share On