14 สิ่งที่ควรรู้ก่อน กู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดินเปล่ามีอะไรบ้าง?

14 สิ่งที่ควรรู้ก่อน กู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดินเปล่ามีอะไรบ้าง?

14 สิ่งที่ควรรู้ก่อน กู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดินเปล่ามีอะไรบ้าง?
14 สิ่งที่ควรรู้ก่อน กู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดินเปล่ามีอะไรบ้าง?

1. กู้เงินสร้างบ้าน EP 1

กู้เงินสร้างบ้าน ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง?
กู้เงินสร้างบ้านต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง?
 1. ด้านล่างของที่ดินแน่นหนาดีไหม เป็นสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะมีการ กู้เงินสร้างบ้าน เพื่อจะได้คำนวณได้ว่าเงินที่ต้องใช้สำหรับสร้างบ้านมันเท่าไหร่กันแน่ เพราะเราอาจจะต้องจ่ายค่าถมดินด้วย เพื่อให้ตัวบ้านมีความแข็งแรง เพราะถ้าพื้นดินใต้บ้านไม่มีความแข็งแรง และไม่มีความแน่นหนาก็อาจจะทำให้บ้านทรุดได้
 2. การถมทรายหรือดินเพื่อความแน่นหนาของที่ดิน ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้พื้นดินใต้ล่างของบ้านมีความแน่นหนา ทำให้การปลูกบ้านของคุณราบรื่น และทำให้ตัวบ้านสามารถคงความแข็งแรงอยู่ได้ในระยะยาว เรียกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านคุณเองในอนาคตเป็นอย่างมาก จึงเป็นสิ่งที่ควรรู้ก่อนกู้เงินสร้างบ้านเลย
 3. การทำเขื่อนเพื่อกันดินสไลด์ เป็นอีกหนึ่งข้อที่คุณควรทราบก่อนการขอสินเชื่อสร้างบ้านเพื่อจะได้ทราบวงเงินสินเชื่อที่แท้จริงที่คุณต้องการกู้ เพราะจะทำให้คุณสามารถดำเนินการกู้ได้ง่ายขึ้น และสามารถกู้เงินได้สะดวกสบายมากขึ้นด้วย และมีวงเงินที่เพียงพอต่อการใช้สร้างบ้าน ทำให้คุณสร้างได้อย่างสะดวกสบาย
คำนวณการสร้างบ้านใหม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
คำนวณการสร้างบ้านใหม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
 1. การลงเสาเข็มถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นคนที่อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงินต้องศึกษาในเรื่องของราคาในการสร้างบ้านให้เรียบร้อย เพื่อให้คุณสามารถสร้างบ้านได้สำเร็จ และทำให้คุณมีบ้านที่สวยงามอยู่อาศัย และสามารถใช้อยู่อาศัยได้ในระยะยาว
 2. ราคาวัสดุก่อสร้าง ถือเป็นเรื่องที่คนที่ต้องการสร้างบ้านใหม่ต้องทราบเลย เพราะจะมีประโยชน์ต่อคุณในระยะยาวอย่างแน่นอน ทำให้คุณสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย และทราบวงเงินที่แท้จริงที่ต้องใช้
 3. คำนวณวัสดุก่อสร้างที่อาจจะต้องใช้ ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำก่อนการกู้เงินสร้างบ้าน เพราะจะได้ทราบราคาต่างๆ และจำนวนเงินที่ต้องใช้ เนื่องจากการสร้างบ้านในปัจจุบันใช้เงินมากกว่าในอดีตมาก เพราะสินค้าต่างๆ มีราคาที่สูงขึ้น ทำให้ราคาคำนวณค่าวัสดุก่อสร้างในวันนี้อาจจะแพงกว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้วนั้นเอง
 4. คำนวณราคาคร่าวๆ เพื่อจะได้ทราบวงเงินสินเชื่อสร้างบ้านที่ต้องกู้ เพราะถ้าคุณไม่ทราบราคาคร่าวๆ อาจจะทำให้คุณศึกษาตัวสินเชื่อผิดธนาคาร ทำให้คุณต้องเสียเวลาในการดูสินเชื่อ จนต้องหาสินเชื่อตัวอื่นแทน เพื่อให้วงเงินเพียงพอต่อการกู้ได้ เพราะถ้าวงเงินไม่เพียงพอบ้านคุณอาจจะสร้างไม่เสร็จได้นั้นเอง

2. กู้เงินสร้างบ้าน EP 2

อยาก กู้เงินสร้างบ้าน แต่ไม่มีเงินมีทางเลือกอะไรบ้าง?
อยากกู้เงินสร้างบ้านแต่ไม่มีเงินมีทางเลือกอะไรบ้าง?
 1. ราคาแบบบ้าน เป็นราคาที่ต้องทราบก่อนการกู้เงินสร้างบ้านเพื่อจะได้ทราบราคาทั้งหมดก่อนการกู้เงิน ทำให้คุณมีวงเงินที่เพียงพอในการใช้สร้างบ้าน เพราะการขอกู้ไปแล้ว แต่ไม่พอใช้ จึงไปขอกู้เพิ่มในอนาคตเป็นเรื่องใหญ่มาก ซึ่งอาจจะทำให้คุณไม่สามารถผ่อนไหว และอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนได้นั้นเอง
 2. ราคาที่แท้จริงของบ้าน เป็นอะไรที่คนที่อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงินต้องทราบเลย เพื่อจะได้เตรียมวงเงินต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถกู้ได้อย่างสะดวกสบาย และทราบงบประมาณที่แท้จริงที่ต้องใช้ในการสร้างบ้าน เพื่อให้คุณสามารถสร้างบ้านได้อย่างสะดวกสบายนั้นเอง และไม่มีปัญหาเรื่องเงินในอนาคต
 3. ดูสินเชื่อของธนาคารต่างๆ เพราะสินเชื่อสร้างบ้านมีความแตกต่างกัน ทำให้ต้องมีการศึกษาสินเชื่อต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อให้คุณสามารถใช้งานสินเชื่อแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถสร้างบ้านได้สำเร็จอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณมีบ้านใหม่อยู่อาศัยนั้นเอง
 4. คำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย เป็นสิ่งที่ต้องเจออย่างแน่นอนสำหรับคนที่อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงิน เพราะคุณต้องดำเนินการกู้ธนาคารให้เรียบร้อย เพื่อให้มีบ้านอยู่อาศัย และสามารถใช้หนี้คืนธนาคารได้อย่างแน่นอนและสะดวกสบายด้วย
สร้างบ้านใหม่ต้องรู้อะไรบ้าง?
สร้างบ้านใหม่ต้องรู้อะไรบ้าง?
 1. ปรึกษาธนาคารที่ต้องทำเพื่อให้คุณมีเงินเพียงพอสำหรับการสร้างบ้านใหม่ เพราะการปรึกษาธนาคารถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการขอสินเชื่อ เนื่องจากทางธนาคารคือคนให้สินเชื่อนั้นเอง
 2. ทำเรื่องกู้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการกู้เงินสร้างบ้าน เลย เพราะเป็นจุดที่ยืนยันแล้วว่าคุณจะได้สินเชื่อหรือไม่ได้สินเชื่อ แต่ถ้าคุณคำนวณคุณสมบัติของคุณกับวงเงินที่ให้กู้ และมีการปรึกษาธนาคารก่อนการกู้เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถกู้ได้อย่างสะดวกสบาย และมีเงินใช้สำหรับการสร้างบ้านอย่างแน่นอน
 3. จ่ายเงินบริษัทก่อสร้างตามงวด ถือเป็นสิ่งผู้ที่ต้องการสร้างบ้านใหม่ต้องทำอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายจนกว่าบ้านจะสร้างเสร็จ เรียกว่าการกู้เงินเพื่อการสร้างบ้านของคุณได้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้คุณสามารถสร้างบ้านได้อย่างสะดวกสบาย และมีบ้านใหม่อยู่ในอนาคตอย่างแน่นอน

3. สรุปการกู้เงินสร้างบ้านดีอย่างไร

การ กู้เงินสร้างบ้าน ดีอย่างแน่นอนกับคนที่ไม่มีเงินสำหรับสร้างบ้าน เพราะจะทำให้คุณสามารถสร้างบ้านได้อย่างสะดวกสบาย และทำให้คุณสามารถมีบ้านเพื่อพักอาศัยในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นตัวช่วยให้คุณเข้าถึงบ้านในฝันได้เร็วขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นยังทำให้มีความสะดวกสบายกว่าการเก็บเงินเอง

สำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อขายบ้าน สามารถติดต่อมาที่บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัดได้เลย โดยโทรติดต่อได้ทางเบอร์ 087-449-5653 ได้เลย สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ทุกท่านได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการซื้อขายบ้านของทุกท่าน

บทความแนะนำ

เปรียบเทียบ ค้ำประกันบ้าน VS กู้บ้านร่วม ตอนซื้อบ้านต่างกันอย่างไร? บทความนี้มีคำตอบ


Share On