10 วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอน ต้องดูอะไรบ้าง? เช็กให้ชัวร์ เพื่อลดปัญหา และลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม!

10 วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอน ต้องดูอะไรบ้าง? เช็กให้ชัวร์ เพื่อลดปัญหา และลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม!

10 วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอน ต้องดูอะไรบ้าง? เช็กให้ชัวร์ เพื่อลดปัญหา และลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม!
10 วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนต้องดูอะไรบ้าง? เช็กให้ชัวร์ เพื่อลดปัญหา และลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม!

1. วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนต้องดูอะไรบ้าง EP. 1

วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอน ต้องดูอะไรบ้าง?
วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนต้องดูอะไรบ้าง?

ระบบไฟฟ้า เป็นวิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องทำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ทำให้คุณสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายใจ ดังนั้นคุณควรจะตรวจสอบสวิตช์ไฟและเต้ารับทุกจุดภายในบ้านของคุณ นอกจากนั้นยังต้องใช้เครื่องตรวจสอบตัวเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วไหลด้วย

โดยสามารถใช้งาน ELCB Tester ในการทดสอบระบบจ่ายไฟว่ามันสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ และก่อนจะใช้งานเครื่องควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะที่คุณกำลังตรวจสอบด้วย ที่สำคัญต้องตรวจสอบมิเตอร์ไฟว่ามีการหมุนทำงานโดยที่เราไม่ได้ใช้ไฟหรือไม่ ถือเป็นวิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนที่จำเป็นต้องทำ

ระบบน้ำประปาถือเป็นสิ่งที่ควรอยู่ในลิสต์ของวิธีตรวจบ้านก่อนโอน ต้องดูอะไรบ้างเลย เพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก โดยต้องตรวจสอบว่ามิเตอร์น้ำมีการหมุนโดยที่เราไม่ได้เปิดน้ำเลยหรือไม่ เพราะถ้ามิเตอร์น้ำมีการหมุนโดยที่เราไม่ได้เปิดน้ำเลย เท่ากับว่าอาจจะมีน้ำรั่วตามจุดที่เรามองไม่เห็นนั้นเอง

นอกจากนั้นยังต้องตรวจสอบแรงดันของน้ำภายในห้องน้ำ เช่น แรงดันของน้ำจากฝักบัวและก๊อกน้ำต่างๆ และต้องดูเรื่องความลาดเอียงของพื้นในห้องน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายลงท่อได้สะดวกไม่ท่วมขัง และต้องดูชักโครกด้วยว่าสามารถใช้งานได้ปกติ และไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดังนั้นไม่ว่าจะตรวจรับบ้านตอนไหนต้องดูให้เรียบร้อย

วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอน มีความสำคัญอย่างไร?
วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนมีความสำคัญอย่างไร?

ระบบน้ำบาดาลสำหรับบ้านตามต่างจังหวัด อาจจะมีระบบน้ำบาดาลให้ใช้งานกัน ซึ่งต้องดูให้ดีว่ามันสามารถใช้งานได้ดี และต้องดูในเรื่องของการทรุดตัวในอนาคตด้วย หากมีการใช้น้ำบาดาล ซึ่งเป็นการตรวจรับบ้านด้วยตัวเองที่คุณต้องดูแลให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยในระยะยาว

โครงสร้างต้องดูในเรื่องของโครงสร้างว่ามีการตั้งตรงแข็งแรง ไม่มีความเอียงที่ผิดแบบแผนที่วางไว้ และต้องมีโครงสร้างต่างๆ ตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ถือเป็นวิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้คุณสามารถอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัย และมีความสะดวกสบายนั้นเอง

ผนัง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรอยู่ในลิสต์ของตรวจบ้านก่อนโอน ต้องดูอะไรบ้างเลย เพราะเป็นสิ่งที่ต้องดูเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และทำให้คุณสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายใจ ต้องดูเลยว่าผนังของบ้านมีรอยร้าวอะไรหรือไม่ เมื่อไม่มีรอยแตกร้าว และมีโครงสร้างที่แข็งแรงจึงจะตกลงรับบ้านนั้นเอง

2. วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนต้องดูอะไรบ้าง EP. 2

การตรวจหลังคาบ้านด้วยตัวเอง
การตรวจหลังคาบ้านด้วยตัวเอง

หลังคาถือเป็นจุดที่ต้องมีการตรวจสอบให้รอบคอบ เพื่อให้คุณสามารถแน่ใจว่าหลังคาบ้านของคุณไม่มีน้ำซึมลงมา และต้องทดสอบด้วยน้ำที่มากหน่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าในวันที่ฝนตกแรงน้ำจะไม่ซึมลงมา เพื่อให้คุณเกิดความสบายใจในการอยู่อาศัยในระยะยาว ถือเป็นวิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนที่เหมาะสม

นอกจากนั้นทดสอบดูว่าน้ำจะรั่วจากหลังคาหรือไม่ ยังต้องตรวจสอบดูด้วยว่าหลังคาของคุณมีความแข็งแรงหรือไม่ด้วย เพราะถ้าหลังคาไม่มีความแข็งแรง เวลาเกิดลมพายุหลังคาของคุณอาจจะปลิวได้ ดังนั้นไม่ว่าจะตรวจรับบ้านตอนไหนก็ต้องตรวจสอบความแข็งแรงของหลังคาด้วยเพื่อความปลอดภัย

เพดาน ถือเป็นคำตอบที่ดีของคำถามที่ว่าตรวจบ้านก่อนโอน ต้องดูอะไรบ้างเลย เพราะเพดานเป็นสิ่งที่ต้องตรวจดูอย่างแน่นอน เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าไม่มีน้ำรั่วซึมลงมา โดยสามารถสังเกตจากรอยต่างๆ ของเพดานได้เลย เมื่อไม่มีรอยรั่วซึม ก็สามารถตกลงรับบ้านได้อย่างสบายใจ ดังนั้นไม่ว่าจะตรวจรับบ้านตอนไหนก็ต้องดูให้รอบคอบ

การตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง ต้องตรวจอะไรบ้าง?
การตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง ต้องตรวจอะไรบ้าง?

พื้นต้องดูว่าพื้นมีความเรียบร้อยเป็นปกติหรือไม่ เพราะถ้าพื้นมีความเอียงหรือผิดปกติ จะต้องมีการแก้ไข ซึ่งเป็นการตรวจรับบ้านด้วยตัวเองที่ต้องดูให้รอบคอบ เพื่อให้คุณมีความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยในอนาคต เพราะถ้าตรวจรับไปแล้วมีปัญหาในอนาคตจะทำให้คุณเดือดร้อนอย่างแน่นอน

ช่องเปิดระบายอากาศ ถือเป็นวิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนที่จำเป็นต้องทำ เพื่อดูว่ามีการระบายอากาศดีหรือไม่ และมันมีความปลอดภัยหรือไม่ ต้องมีการดูพวก กลอนประตู วงกบ เหล็กดัดว่ามีการใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัย

บริเวณโดยรอบบ้าน ต้องดูพวกที่จอดรถว่าไม่มีการทรุด ดูสวนรอบบ้านว่าไม่มีอะไรผิดแปลก และต้องดูรั่วว่าไม่มีการขึ้นสนิม ถือเป็นการตรวจรับบ้านด้วยตัวเองที่คุณต้องใส่ใจ และดูอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อความปลอดภัย

3. สรุปวิธีตรวจรับบ้านก่อนโอน

วิธีตรวจรับบ้านก่อนโอนมีมากมายหลายอย่าง ซึ่งคุณต้องทำทุกอย่างที่กล่าวมาอย่างรอบคอบ เพื่อให้คุณได้รับบ้านที่มีความแข็งแรง ทำให้คุณสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย และสามารถอยู่อาศัยได้ในระยะยาว ซึ่งต้องใช้ความละเอียดและใจเย็นในการตรวจสอบบ้าน เพื่อให้ได้บ้านที่ดีและเหมาะสมนั้นเอง

สำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อขายบ้าน สามารถติดต่อมาที่บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัดได้เลย โดยโทรติดต่อได้ทางเบอร์ 087-449-5653 ได้เลย สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ทุกท่านได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการซื้อขายบ้านของทุกท่าน

บทความแนะนำ

[แชร์ไอเดีย] อยากลงทุนอสังหา เริ่มยังไง? ช่วยลดความเสี่ยง และได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า บทความนี้มีคำตอบ

Share On