อัพเดต! 5 ค่าใช้จ่าย ขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง? ปี 2023 ค่าธรรมเนียมและภาษีต้องรู้

อัพเดต! 5 ค่าใช้จ่าย ขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง? ปี 2023 ค่าธรรมเนียมและภาษีต้องรู้

อัพเดต! 5 ค่าใช้จ่าย ขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง? ปี 2023 ค่าธรรมเนียมและภาษีต้องรู้
อัพเดต! 5 ค่าใช้จ่าย ขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง? ปี 2023 ค่าธรรมเนียมและภาษีต้องรู้

1. ทำความเข้าใจก่อนคิดจะ ขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง ในปี 2023

สำหรับใครที่ต้องการจะขายบ้าน ก่อนที่จะตัดสินใจจะขายบ้านผู้ขายจะต้องรู้ก่อนว่าในการขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการโอน ค่าธรรมเนียม หรือภาษีต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ขายจะต้องรู้ เพื่อทำการเตรียมที่จะต้องจ่ายในวันที่โอนบ้าน และจะต้องเสียเท่าไหร่เพื่อใช้ในการตั้งราคาขายเพื่อที่หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วผู้ขายจะไม่ขาดทุน

รวมถึงเอกสารต่างๆ ในการซื้อขายจะต้องเตรียมอะไรบ้าง ก่อนคิดจะขายบ้านควรศึกษาข้อมูลไว้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหาหลังจากทำการขายบ้านเสร็จ

ทำความเข้าใจก่อนคิดจะ ขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง ในปี 2023
ทำความเข้าใจก่อนคิดจะ ขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง ในปี 2023

2. ก่อนขายบ้าน ทำไมต้องรู้ว่า ขายบ้าน เสียค่าอะไรบ้าง 2566

ไม่ว่าจะทำการจะซื้อ จะขายบ้าน เอกสารในการซื้อขายถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะบ้าน คอนโด หรือที่ดิน ที่ทำการจะซื้อขาย โดยผู้ขายจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมการโอน รวมถึง ขายบ้าน เสียภาษีบุคคลธรรมดา เท่าไหร่เพื่อประกอบการตั้งราคาขาย หากผู้ขายไม่รู้ถึงค่าธรรมเนียม ผู้ขายจะไม่สามารถตั้งราคาขายได้รวมถึงการให้ส่วนลดกับผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่รู้ว่าจะต้องเสียอะไร การตั้งราคาอาจจะทำให้ขาดทุนได้ การรู้เรื่องก่อนคิดจะขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง จึงเป็นสิ่งที่ผู้ขายไม่ควรมองข้าม

3. ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน หลังจากทำการขายบ้านมีอะไรบ้าง

ในการขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง หากใครที่ต้องการขายบ้านจะต้องทำความเข้าใจ ก่อนที่จะทำการขายและผู้ขายควรรู้ข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการประกอบการซื้อขาย ประสานงานและตรวจสอบพื้นที่บ้าน พร้อมทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อขายอีกด้วย สำหรับการขายบ้าน เสียค่าอะไรบ้าง 2566 เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ขายควรรู้มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้กัน จะมีอะไรบ้างที่ผู้ขายจะต้องเสียหลังจากขายบ้านได้มาดูกัน

3.1 ค่าธรรมเนียมการโอน

สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนจะคิดเป็น 2% ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งผู้ซื้อผู้ขายจะตกลงกันว่าค่าธรรมเนียมฝ่ายไหนจะเป็นคนจ่าย หรือจะเลือกแบ่งจ่ายฝ่ายละ 1% ก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน

3.2 ค่าอากรแสตมป์

ค่าอากรแสตมป์ คิด 0.5% ของราคาซื้อขาย โดยราคาอากรแสตมป์จะต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมินที่ดิน โดยค่าอากรแสตมป์ปกติแล้วจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย แต่ในกรณีที่ผู้จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่ถ้าเสียอากรแสตมป์แล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีเฉพาะอีก

3.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายจะต้องจ่าย โดยจะคิดที่อัตรา 3.3% ในกรณีถือครองบ้านไม่ถึงระยะเวลา 5 ปี แต่หากเกิน 5 ปีแล้ว และต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ผู้ขายไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์แทน

3.4 ค่าจดจำนอง

ค่าจดจำนองในการขายบ้านจะอยู่ที่ 1% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด แต่หากเป็นการซื้อบ้านด้วยเงินสดไม่ต้องจ่ายค่าจดจำนอง และค่าธรรมเนียมการโอน ณ ตอนที่จ่ายจากเดิมเสีย 1% จะลดเหลือ 0.01% เท่านั้น

3.5 ค่าเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.)

สำหรับการขายบ้าน เสียภาษีบุคคลธรรมดา ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่บริษัทอสังหา ผู้ขายจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะรายได้จากการซื้อขายถือเป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง โดยการคิดภาษีก็จะมีการคิดแบบขั้นบันได โดยจะคิดจากราคาซื้อขายเพื่อนำมาเสียภาษี โดยการตั้งราคาควรจะตั้งเผื่อราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย จะช่วยให้การคำนวณภาษีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

การจะขายบ้าน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เราได้รวบรวมมานั่นเป็นสิ่งที่ผู้ขายบ้านจำเป็นต้องรู้ เพราะนอกจากจะต้องเตรียมเงินเพื่อใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วจะต้องใช้ในการคำนวณราคาบ้านด้วย เพื่อจะได้ตั้งราคาได้เหมาะสมและได้กำไรจากการขายด้วย สำหรับใครที่ต้องการขายบ้าน และอยากรู้ว่า ขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง สามารถนำข้อมูลต่างๆ นี้มาใช้เป็นแนวทางในการขายบ้านได้เป็นอย่างดี

นอกจากการขายบ้านจะต้องรู้ว่าขายบ้าน เสียค่าอะไรบ้าง 2566 แล้วผู้ขายจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญอะไรบ้างที่ใช้ในการซื้อขาย ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่ผู้ขายจะต้องรู้ เพื่อจะได้เตรียมเอกสารได้ครบถ้วนเมื่อขายบ้านเสร็จจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง

4. เอกสารสำคัญที่ใช้ในการขายบ้าน โอนที่ดิน โอนบ้านจำเป็นต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการขายบ้าน โอนที่ดิน โอนบ้านจำเป็นต้องใช้อะไรบ้าง
เอกสารสำคัญที่ใช้ในการขายบ้าน โอนที่ดิน โอนบ้านจำเป็นต้องใช้อะไรบ้าง

ในการขายบ้านนอกจากเราจะต้องรู้ว่า ขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้างแล้ว เอกสารที่ใช้ในการซื้อขายก็สำคัญ ซึ่งใครที่กำลังจะขายบ้านจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้นมาดูกัน

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ขาย
  2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ขาย
  3. หากในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการขายแทนจะต้องมี หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) ไปด้วย แต่หากเจ้าบ้านขายเองไม่ต้องใช้
  4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่น (แต่หากเป็นผู้ขายเองไม่ต้องใช้)
  5. หนังสือสำคัญจะซื้อจะขาย ซึ่งผู้ขายจะต้องเตรียมไว้เพื่อเป็นเอกสารสำคัญในการขาย
  6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลตัวจริง พร้อมสำเนาที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จะต้องยื่นแนบเป็นหลักฐานสำคัญด้วย

ในการขายบ้านผู้ขายจะต้องรู้ว่า ขายบ้าน เสียค่าอะไรบ้าง 2566 เพื่อที่ผู้ขายจะได้นำไปคำนวณราคาขาย รวมถึงเตรียมเงินส่วนต่างที่ผู้ขายจะต้องจ่าย เพื่อที่การขายจะเป็นไปด้วยความราบรื่น และเพื่อที่ผู้ขายจะได้ตั้งราคาขายบ้านหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วผู้ขายจะได้ไม่ขาดทุน

สำหรับท่านใดที่ต้องการ จะซื้อขายบ้าน ฝากขาย เช่า ซื้อ บ้าน ที่ดิน คอนโด ตึกแถม และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด ได้ทาง LINE ID : @gooroohome หรือจะติดต่อทางเบอร์ 087-449-5653  ได้ทันที และหากท่านใดที่ สนใจจะซื้อขายบ้าน เช็กราคาตลาด สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทันที เรายินดีให้บริการ

บทความแนะนำ

ไขข้อสงสัย ฝากขายบ้านผ่านนายหน้าดีไหม ? 7 ข้อควรระวังเมื่อฝากขาย ทความนี้มีคำตอบ
Share On