เช็คด่วน ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 ต้องเสียค่าโอนเท่าไหร่? พร้อมวิธีคํานวณค่าโอนบ้าน มือสอง แบบละเอียด

เช็คด่วน ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 ต้องเสียค่าโอนเท่าไหร่? พร้อมวิธีคํานวณค่าโอนบ้าน มือสอง แบบละเอียด

เช็คด่วน ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 ต้องเสียค่าโอนเท่าไหร่? พร้อมวิธีคํานวณค่าโอนบ้าน มือสอง แบบละเอียด

การที่เราจะซื้อบ้านสักหลังนั้นเราจะต้องมีเงินสำรองนอกเหนือจากเงินที่ใช้ซื้อบ้านเพิ่มไปอีกด้วย นั่นก็คือเงินค่าโอนบ้าน และค่าจำนอง ซึ่งปกติจะอยู่ที่หลักหมื่นบาทต่อหลัง แต่ในตอนนี้ทางรัฐบาลได้ออกนโยบายปรับลดค่าโอนและค่าจำนองที่ดิน เพื่อช่วยให้เหลือให้ประชาชนที่ต้องการจะซื้อ-ขายบ้านทำได้ง่ายขึ้นในปี 2565

ในบทความนี้ Gooroohome จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับวิธีคำนวณ ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 และขั้นตอนการโอนบ้าน มือสอง ใครที่กำลังวางแผนจะขายบ้านอยู่ต้องไม่พลาดบทความนี้

1. ค่าโอนบ้าน คืออะไร

ค่าโอนบ้าน คืออะไร
ค่าโอนบ้าน คืออะไร

ค่าโอนบ้าน คือ เงินค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายบ้านจะต้องจ่ายแก่กรมที่ดินเพื่อเป็นการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์บ้านจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการขายบ้านมือสอง จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้เจ้าของคนใหม่ ภายหลังจากชำระค่าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งค่าโอนบ้านไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าผู้ซื้อ หรือผู้ขายจะต้องเป็นคนจ่าย อยู่ที่ตกลงว่าใครเป็นคนจ่าย แต่โดยทั่วไปค่าโอนบ้านมักจะเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องจ่าย โดยการคำนวณรวมจากนายหน้าอสังหาฯ

นอกเหนือจากค่าโอนบ้านแล้ว แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ ค่าจดจำนอง ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น ซึ่งการที่เราจะซื้อ-ขายบ้านเราจำเป็นต้องคำนวณราคาบ้านรวมกับค่าธรรมเนียมทั้งหมด เพื่อที่จะได้ทราบว่าเราจะต้องจ่ายเงินจริงทั้งหมดเท่าไหร่

หากซื้อบ้านกับตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์อย่าง Gooroohome เราก็มีบริการคำนวณค่าบ้านที่ต้องจ่ายบวกรวมกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ทั้งหมด ประกอบกับเดินเรื่องโอนให้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากซื้อ-ขายกับบุคคลทั่วไปจะต้องดำเนินการเองทั้งหมด

2. ขั้นตอนการโอนบ้าน มือสอง

ขั้นตอนการโอนบ้าน มือสองมีอะไรบ้าง
ขั้นตอนการโอนบ้าน มือสองมีอะไรบ้าง

ต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกับขั้นตอนการโอนบ้าน มือสองกันก่อนว่ามีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

2.1 เตรียมค่าใช้จ่าย

ลำดับแรกจะต้องคำนวณราคาบ้านบวกกับค่าธรรมเนียมทั้งหมดเพื่อที่เราจะเตรียมค่าใช้จ่ายได้พอดีกับเงินทั้งหมดที่ต้องจ่าย โดยในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่ทางนายหน้าจะเป็นคนคำนวณมาให้เราแล้ว

2.2 ตรวจรับมอบบ้าน

หลังจากเตรียมเงินเรียบร้อยแล้วทางนายหน้าจะนัดหมายรับมอบบ้าน ซึ่งเราสามารถมาตรวจด้วยตนเองหรือให้คนอื่นมาแทนก็ได้ หากแบบและโครงสร้างบ้านเป็นไปตามที่ตกลงไว้ และไม่มีการชำรุดทรุดโทรมใดๆ เราซึ่งเป็นผู้ซื้อก็สามารถรับมอบได้เลย แต่หากพบว่าบ้านมีปัญหา ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซม ก็จะต้องมีการแก้ไขก่อนนัดหมายตรวจรับมอบบ้านในครั้งถัดไป

2.3 เตรียมเอกสาร

ก่อนจะไปถึงขั้นตอนที่จะจ่ายค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 จำเป็นต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนเหมือนกับการธุรกรรมทางราชการทั่วไป ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและคู่สมรส
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือยินยอมของคู่สมรส
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส
 • โฉนดที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจและเอกสารพื้นฐานของผู้รับมอบอำนาจ กรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง

2.4 โอนกรรมสิทธิ์

เมื่อเตรียมเงินและเอกสารครบตามกำหนดแล้วให้นัดกับนายหน้าเพื่อเดินทางไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินใกล้บ้าน เมื่อเราจ่ายเงินทั้งหมดตามที่ตกลงไปแล้ว ผู้ขายจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว

หากขอสินเชื่อในการซื้อบ้านก็ให้แจ้งไปยังสินเชื่อให้มาจัดการเรื่องเงินในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ จากนั้นผู้ซื้อจะนำบ้านไปจำนองต่อกับธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงิน

2.5 ตรวจสอบเอกสารที่ดิน

หลังจากที่ดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบเอกสารโฉนดที่ดินว่าตอนนี้กรรมสิทธิ์ตอนนี้เป็นของใคร และต้องตรวจสอบเอกสารอื่น ๆ ได้แก่ โฉนด ใบแสดงกรรมสิทธิ์ หนังสือสัญญาซื้อขาย ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการโอน หนังสือสัญญาจำนอง และใบเสร็จค่าจดจำนอง ซึ่งจะมีเพิ่มมาในกรณีที่มีการขอสินเชื่อนั่นเอง

ต่อไปเราจะมาดูกันว่าค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 นี้มีเงินที่เราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

3. ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565

ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 คิดค่าใช้จ่ายในการโอนเท่าไร
ค่าโอนบ้าน มือ 2 คิดค่าใช้จ่ายในการโอนเท่าไร

เดิมวิธีการ คํานวณค่าโอนบ้าน มือสอง คือเหมารวม 3% จากราคาบ้านบวกค่าโอนและค่าจำนอง หรือคิดเป็นล้านละ 30,000 บาท แต่ล่าสุดมีข่าวประกาศจากกระทรวงมหาดไทยออกประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ จาก 2% เหลือ 0.01% และลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจำนอง จาก 1% เหลือ 0.01% ทำให้ ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 คิดค่าใช้จ่ายในการโอนบ้านเป็นล้านละ 100 บาท เท่านั้น

ผู้ที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อ-ขาย ราคาประเมินกรมที่ดิน และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยสามารถใช้ได้กับอสังหาริมทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่

 • อาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ รวมถึงบ้านมือสอง
 • ที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์
 •  ห้องชุด (คอนโดมิเนียม)

ซึ่งสิทธิ์ส่วนลด ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565นั้นจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 18 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้นถึงจะได้สิทธิ์ลดราคา

4. วิธี คํานวณค่าโอนบ้าน มือสอง

วิธีคํานวณค่าโอนบ้าน มือสอง
วิธีคํานวณค่าโอนบ้าน มือสอง

ต่อไปเรามาดูวิธีคำนวณค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 กันต่อ โดยเราจะกำหนดให้ราคาบ้านของเราประเมินแล้วมีราคาประมาณ 3 ล้านบาท แล้วมาดูกันว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเท่าไหร่

ส่วนลดค่าธรรมเนียมโอนบ้าน 0.01% ด้วยการตั้งสูตรคำนวณดังนี้

 • ราคาบ้าน x 0.001 = เงินที่ต้องจ่ายค่าโอน

ราคาบ้าน 3 ล้านบาท คำนวณได้ดังนี้

 • 3,000,000 x 0.001 = 300 บาท ประหยัดไปได้ถึง 59,700 บาท

ในขณะเดียวกันก็มีส่วนลดให้กับค่าจำนองบ้านเหมือนกัน โดยลดจาก 1% ปรับลดเหลือ 0.001% ก็จะมีราคาเท่ากับค่าธรรมเนียมโอนบ้าน หากราคาบ้านของเรา 3 ล้านบาทก็จะต้องจ่ายค่าจำนอง 300 บาท รวมทั้งสิ้นเงินที่ต้องจ่ายสำหรับ ค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 คือครั้งละ 600 บาท ประหยัดเงินได้มากถึง 89,400 บาท ในปีนี้ ถือว่าถูก ๆ มากเลยทีเดียว ใครมีแผนจะซื้อ-ขายบ้านควรจัดการให้เสร็จในปีนี้จะช่วยประหยัดเงินค่าโอนได้มากกว่าปีอื่น ๆ

5. สรุป

นอกจากราคาบ้านที่เราต้องจ่ายแล้ว ค่าธรรมเนียมโอนบ้านก็เป็นหนึ่งในเงินที่เราต้องนับคำนวณเข้าไปด้วยเมื่อต้องซื้อบ้าน โดยในปี 2565 คนที่ทำการโอนและจำนองบ้านในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้ส่วนลดต้องจ่ายค่าธรรมเนียม  0.01 % ทั้งค่าโอนและค่าจำนอง คิดเป็นเงินสูงสุดคือ 600 บาท ได้ถึง 31 ธันวาคมนี้

นอกจากนี้ทาง Gooroohome เราก็ได้สรุปราคาบ้านที่เราจะขายกับค่าโอนบ้าน มือ 2 ปี 2565 ที่จะต้องจ่าย โดยสรุปได้ดังนี้

 • บ้านราคา 500,000 ต้องจ่ายค่าโอน 50 บาท
 • บ้านราคา 750,000 ต้องจ่ายค่าโอน 75 บาท
 • บ้านราคา 1,000,000 ต้องจ่ายค่าโอน 100 บาท
 • บ้านราคา 1,500,000 ต้องจ่ายค่าโอน 150 บาท
 • บ้านราคา 2,000,000 ต้องจ่ายค่าโอน 200 บาท
 • บ้านราคา 2,500,000 ต้องจ่ายค่าโอน 250 บาท
 • บ้านราคา 3,000,000 ต้องจ่ายค่าโอน 300 บาท

บทความแนะนำ

วิธีเลือกจ้างนายหน้าขายบ้าน นายหน้าอสังหาที่ดี แบบมืออาชีพ ปิดการขายบ้านได้เร็ว บทความนี้มีคำตอบ

Share On