จำนอง ขายฝาก

จำนอง ขายฝาก

จำนอง – ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

 • รับจำนอง-ขายฝาก คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โกดัง โรงงาน โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท โดยเฉพาะทรัพย์สินบริเวณ กรุงเทพฯ ปริมณฑล พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • บริการให้คำปรึกษา ไถ่ถอน หรือย้าย ก่อนถูกยึดทรัพย์ จากธนาคาร หรือเจ้าหนี้ หรือนายทุนเดิมบริการยืดระยะเวลา เพิ่มวงเงิน ต่อดอกเบี้ย
 • บริการ คำนวณค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ด้วยการแจ้งยอดเงินต้น ค่าดอกเบี้ย ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้า

วิธีการและเงื่อนไข การรับจำนอง

ระยะเวลาขายฝาก

 • ระยะเวลาทำสัญญาขั้นต่ำเริ่มต้น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน แต่ไม่เกิน

การกำหนดและดอกเบี้ยวงเงินจำนอง ขายฝาก

 • เริ่มต้นประมาณ 50-80 %
 • กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คิดจากราคาประเมินตลาด
 • กรณีที่ดินเปล่า คิดจากราคาประเมินสำนักงานที่ดิน
 • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 1 % ของวงเงินให้จำนองหรือขายฝาก

นิติกรรมขายฝาก

การทำสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะกำหนดเวลาขายฝากกันเท่าใดก็ได้ แต่จะเกินสิบปีไม่ได้ ถ้าไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนก็ต้องไถ่คืนภายในสิบปี แต่ถ้าผู้ขายฝากไม่ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินภายในกำหนดเวลา ย่อมหมดสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นอีกต่อไป และมีผลทำให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อฝากโดยเด็ดขาด (เว้นแต่จะเป็นกรณีตกลงซื้อขายกันใหม่)

ขายฝาก กับ จำนอง แตกต่างกันอย่างไร

ขายฝาก กับ จำนอง แตกต่างกันอย่างไร EP.2 | ขายฝาก

เอกสารที่จำเป็น

 • สำเนาโฉนดทรัพย์สินที่ต้องการฝากขาย หน้าและหลัง 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

และหากท่านสนใจฝากขายกับเรา

กรอกรายละเอียดทรัพย์

Share On