Old ต้องการขาย

Old ต้องการขาย

ฝากขายด้วยสัญญาแต่งตั้งแบบ เอ็กซ์คลูซีฟลิสติ้ง EXCLUSIVE LISTING กับนายหน้าอสังหาฯ gooroohome มีข้อดีและได้ประโยชน์อย่างไร?

 1. gooroohome จะลงทุนทุกอย่างแทนท่าน เพื่อให้ทรัพย์สู่สายตากลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ตรงจุดมากที่สุด ขายได้เร็วที่สุด
 2. gooroohome จะกระจายข้อมูลการขายทรัพย์เพื่อให้เกิดการขายอย่างรวดเร็วที่สุด โดยส่งต่อให้เครือข่ายตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 500 ราย
 3. เพื่อให้ขายเร็วที่สุด เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ฝากขายมากที่สุด เราจะยินดีแบ่งปันค่านายหน้า เพื่อให้ตัวแทนนายหน้ารายอื่นไว้วางใจและช่วยเราขาย  เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดขายได้เร็วมาก
 4. gooroohome จะไม่กีดกันการพบกันโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผูู้ขาย แต่เราจะแนะนำวิธีการต้อนรับให้ผู้ซื้อประทับใจ
 5. gooroohome กล้าลงทุนประกาศโฆษณา ทำการตลาดเต็มทุกรูปแบบแทนท่าน

กลยุทธด้านการตลาด


 • สื่อ On line

  ทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า 100 เว็ปไซต์


 • สื่อ Social Media

  FaceBook, Line, You Tube, Twitter, Instagram


 • สื่อ Off line

  สื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์


 • ป้ายประกาศ

  ขายตามที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์


 • เครือข่ายตัวแทน

  นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 500 ราย


 • เครือข่ายธนาคาร

  ในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์

สะดวยสบาย เมื่อฝากขายกับ gooroohome

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และทำงานแทนท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย
 2. ตัดภาระค่าโฆษณาขายเอง ท่านไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ในการวางแผน และลงทุนด้านการลง โฆษณา และการตลาด
 3. ลดความความกังวลเรื่องความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล  และมิจฉาชีพ
 4. ตัดปัญหาเรื่องการรับโทรศัพท์เพื่อตอบปัญหาจุกจิกกวนใจ
 5. วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินเพื่อวางแผนการตลาดในการขายทรัพย์สิน
 6. สำรวจสภาพทรัพย์สิน และ ประเมินราคาทรัพย์สิน
 7. บริการถ่ายภาพทรัพย์สินเพื่อให้ได้ภาพออกมาสวยงาม น่าสนใจ เพื่อประสิทธิภาพการลงสื่อโฆษณา
 8. สำรวจราคาตลาดเพื่อช่วยผู้ฝากขายตั้งราคาขายที่เหมาะสม และน่าสนใจ
 9. เป็นตัวแทนท่านนำพาผู้สนใจเข้าชมทรัพย์ โดยการให้ข้อมูลอย่างมืออาชีพ
 1. วิเคราะห์ คัดสรร คัดกรอง ผู้ซื้อที่มีศักยภาพและนำพาชมทรัพย์สิน
 2. รายงานความคืบหน้าให้ผู้ฝากขายทราบอย่างต่อเนื่อง
 3. เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองราคา เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
 4. จัดเตรียมเอกสารสัญญานิติกรรมต่างๆ ให้ยุติธรรม เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงจะซื้อ-ขาย
 5. บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้ซื้อเรื่องขอสินเชื่อจากธนาคาร
 6. อำนวยความสะดวก และประสานงานผู้ซื้อ-ผู้ขาย ในการจัดเตรียมเอกสารนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์
 7. ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 8. จัดเตรียมเอกสาร การโอนสิทธิไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อ
 9. มีมืออาชีพคอยให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนการซื้อขายสำเร็จลุล่วง

เอกสารที่ใช้ประกอบในการแต่งตั้งตัวแทนขายแบบเอ็กซ์คลูซีฟลิสติ้ง Exclusive Listing

 1. สำเนาโฉนดทรัพย์สินที่ต้องการฝากขาย หน้าและหลัง 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

ต้องการซื้อ เช่า อสังหาริมทรัพย์

[ninja_form id=2]

Share On