บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

ให้ Gooroohome เป็นผู้ช่วยของท่าน

  • ให้คำแนะนำในการปรับปรุงทรัพย์สินที่เหมาะสม เพื่อให้ทรัพย์เป็นที่น่าสนใจของตลาด
  • แนะนำผู้รับเหมา เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อการขาย
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ไขข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ การฝาก ขาย ซื้อ เช่า รีโนเวท
  • การเจรจาลดหนี้ กับสถาบันการเงิน
Share On