บริการของเรา

บริการของเรา

มีข้อสงสัย?

ติดต่อเราตอนนี้

รับคำปรึกษาฟรี

บริการของเรา

 1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านรับฝากขาย เช่า ซื้อ บ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท
 2. บริการสื่อโฆษณาการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย หลากหลาย ครบทุกช่องทาง เพื่อให้ขายได้เร็วที่สุด
 3. อบรม ฝึกฝน เพื่อให้ตัวแทนขายมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
 4. บริการงานขายอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย
 5. ขายเร็ว ขายไว สร้างความประทับใจคืองานของเรา

บริการสำหรับผู้ฝากขาย ผู้ให้เช่า

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และทำงานแทนท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย
 2. วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินเพื่อวางแผนการตลาดในการขายทรัพย์สิน
 3. สำรวจสภาพทรัพย์สิน และ ประเมินราคาทรัพย์สิน
 4. บริการถ่ายภาพทรัพย์สินเพื่อให้ได้ภาพออกมาสวยงาม น่าสนใจ เพื่อประสิทธิภาพการลงสื่อโฆษณา
 5. สำรวจราคาตลาดเพื่อช่วยผู้ฝากขายตั้งราคาขายที่เหมาะสม และน่าสนใจ
 6. บริการสื่อโฆษณาฟรี มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย หลากหลาย ครบทุกช่องทาง เพื่อให้ขายได้เร็วที่สุด
 7. ทำการตลาดผ่านเครือข่ายสมาชิกนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 500 ราย เพื่อช่วยดำเนินการขาย
 8. วิเคราะห์ คัดสรร คัดกรอง ผู้ซื้อที่มีศักยภาพและนำพาชมทรัพย์สิน
 9. จัดเตรียมเอกสารนิติกรรมทั้งหมด เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า เอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์
 10. อำนวยความสะดวกด้านการคำนวณค่าใช้จ่าย ภาษี ต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ให้ทราบล่วงหน้า

บริการอื่นๆ

 1. ให้คำแนะนำในการปรับปรุงทรัพย์สินที่เหมาะสม เพื่อให้ทรัพย์เป็นที่น่าสนใจของตลาด
 2. แนะนำผู้รับเหมา เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อการขาย

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อฝากขาย เช่า กับ gooroohome

 1. 1อำนวยความสะดวกสบายและทำงานแทนท่านทุกขั้นตอนจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์สำเร็จเรียบร้อย
 2. 2ท่านไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ในการวางแผน และลงทุนด้านการลง โฆษณา และการตลาด
 3. 3gooroohome ลงทุนโฆษณาทำการตลาดในสื่อครบทุกช่องทาง มากที่สุด
 4. 4gooroohome ลงทุนทุกอย่างแทนท่าน เพื่อให้ทรัพย์สู่สายตากลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ตรงจุดมากที่สุด ขาย ได้เร็วที่สุด
 5. 5เป็นตัวแทนท่านนำพาผู้สนใจเข้าชมทรัพย์ โดยการให้ข้อมูลอย่างมืออาชีพ
 6. 6หมดความกังวล ไม่ต้องประสบกับความยุ่งยาก และปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในการขายบ้านด้วยตนเอง
 7. 7รายงานความคืบหน้าให้ผู้ฝากขายทราบอย่างต่อเนื่อง
 1. 8เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองราคา เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
 2. 9จัดเตรียมเอกสารสัญญานิติกรรมต่างๆ เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงจะซื้อ-ขาย
 3. 10บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้ซื้อเรื่องขอสินเชื่อจากธนาคาร
 4. 11อำนวยความสะดวก และประสานงานผู้ซื้อ-ผู้ขาย ในการจัดเตรียมเอกสารนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์
 5. 12ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 6. 13จัดเตรียมเอกสาร การโอนสิทธิไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อ

กลยุทธด้านการตลาด


 • สื่อ On line

  ทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า 100 เว็ปไซต์


 • สื่อ Social Media

  FaceBook, Line, You Tube, Twitter, Instagram


 • สื่อ Off line

  สื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์


 • ป้ายประกาศ

  ขายตามที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์


 • เครือข่ายตัวแทน

  นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 500 ราย


 • เครือข่ายธนาคาร

  ในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์

รายละเอียดสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อ Top Selling ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ของเรามีดังนี้

 • บ้านพร้อมอยู่
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • ตลาดบ้าน
 • The Nation
 • วัฏฏะ(อาคารที่ดินวันนี้)
 • Bangkok Post
 • อาคาร & ที่ดิน
 • Post Today
Share On