14 เหตุผล นักลงทุนอสังหาฯ มือใหม่ ที่จำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้าง?

14 เหตุผล นักลงทุนอสังหาฯ มือใหม่ ที่จำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้าง?

14 เหตุผล นักลงทุนอสังหาฯ มือใหม่ ที่จำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้าง?

1. นักลงทุนอสังหาจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง Part 1

นักลงทุนอสังหาฯ มือใหม่ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง?
นักลงทุนอสังหาฯ มือใหม่ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง?

ราคาตลาดของอสังหาที่สนใจ เป็นสิ่งที่ นักลงทุนอสังหา ต้องทราบเลยเพื่อจะได้ทำการเจรจาต่อรองเรื่องราคากันให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมกับการขอซื้อขึ้นมา และถ้าได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ก็ถือเป็นกำไรของนักลงทุน ทำให้คุณสามารถปรับปรุงบ้านเพื่อขายได้อย่างสะดวกสบาย ถ้าเป็นบ้านที่ต่ำกว่าราคาตลาด

อายุของโครงสร้างอาคารถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้ เพื่อจะได้ทราบความเสื่อมโทรมของอาคาร เพราะอาคารแต่ละแห่งย่อมเสื่อมโทรมไปตามอายุ หมายความว่าถ้าอายุโครงสร้างเก่า อาจจะทำให้คุณต้องลงทุนในการซ่อมแซมจำนวนมาก ทำให้เป็นสิ่งที่นักลงทุนอสังหาต้องทราบอายุ เพื่อจะได้คำนวณต้นทุนที่แท้จริงนั้นเอง

ค่าซ่อมแซมกรณีต้องซ่อมแซม ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ไม่ว่าจะอาคารเก่า หรืออาคารใหม่ ก็ต้องมีการปรับปรุงก่อนการขายทั้งสิ้น หรือต้องการมีการปรับปรุงก่อนการปล่อยเช่าทั้งสิ้น อาจจะกล่าวได้ว่าการลงทุนอสังหา ความเสี่ยงจะอยู่ที่ค่าซ่อมแซมเลยก็ว่าได้ ดังนั้นทุกท่านต้องคำนวณถึงค่าซ่อมแซมให้รอบคอบด้วย

ราคาที่คนแถวนั้นเขานิยมขายกัน เพราะข้อดี ข้อเสีย การลงทุนอสังหาที่สำคัญก็คือ การที่คุณได้อาคารในราคาถูก กับการที่คุณซื้ออาคารได้ในราคาแพง ดังนั้นในเรื่องของราคาคุณจึงต้องศึกษาให้รอบคอบนั้นเอง

การลงทุนอสังหามีความเสี่ยงหรือไม่?
การลงทุนอสังหามีความเสี่ยงหรือไม่?

ราคาที่คนแถวนั้นเขานิยมซื้อกัน ถือเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนอสังหาต้องทราบ เพื่อจะได้ราคาที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะหากซื้อราคาที่สูงจนเกินไป อาจจะทำให้ผู้ซื้อแบบคุณเสียเปรียบได้นั้นเอง

ช่วงเวลาที่ผู้เช่าสามารถทำการค้าขายได้สำหรับอาคารพาณิชย์ เป็นที่นักลงทุนอสังหาต้องทราบ เพื่อจะได้เป็นจุดขายเรียกคนมาเช่าอาคาร เพราะถ้าไม่ทราบ เวลาลูกค้าที่จะมาเช่าถาม ก็จะตอบแบบมั่วๆ ทำให้ผู้เช่าเพื่อค้าขาย เกิดความไม่มั่นใจ และไม่กล้าเช่า เนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะสามารถค้าขายได้ในช่วงเวลาใดนั้นเอง

ราคาเช่าที่คนแถวนั้นนิยมปล่อยเช่า เพราะการลงทุนอสังหา ความเสี่ยงคือ การไม่มีคนมาเช่า เพราะคุณปล่อยเช่าในราคาที่สูงเกินไป ทำให้ไม่มีคนมาเช่า และหาผู้เช่าไม่ได้ ดังนั้นควรดูราคาที่คนในพื้นที่นั้นปล่อยเช่า เพื่อจะได้ทราบราคาและจะได้เอามาตั้งราคาปล่อยเช่าที่ไม่แตกต่างกันจนเกินไปนั้นเอง

2. นักลงทุนอสังหา จำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง Part 2

นักลงทุนอสังหา ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง?
นักลงทุนอสังหาต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง?

การทำสัญญาเช่าที่รัดกุม โดยสามารถทำได้โดยการศึกษาข้อกฎหมาย หรือการปรึกษาทนายความ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลในการปล่อยเช่าอย่างรอบคอบ เป็นสิ่งที่นักลงทุนอสังหาต้องทราบ เพื่อจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้เช่า ทำให้นักลงทุนแบบคุณสามารถทำธุรกิจปล่อยเช่าอสังหาไปได้ในระยะยาวนั้นเอง

การวางเงินมัดจำ ถือเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพราะข้อดี ข้อเสีย การลงทุนอสังหาก็คือมีข้อดีตรงที่ว่าได้เงินทุกเดือน แต่ว่าข้อเสียคือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ผู้เช่าหนี หรือผู้เช่าสร้างความเสียหายให้กับอาคารหรือห้องชุดของคุณแล้วก็หนีหายไป ทำให้คุณต้องมีการเก็บเงินมัดจำ เพื่อความปลอดภัยนั้นเอง

ระยะเวลาคืนทุนของการปล่อยเช่า เพราะการลงทุนอสังหา ความเสี่ยงคือระยะเวลาคืนทุนที่อาจจะนานจนเกินไป จนเรียกว่าการกู้เงินมาซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าคือความเสี่ยงมาก เพราะถ้าช่วงที่ไม่มีคนเช่า อาจจะทำให้คุณไม่มีเงินผ่อนคอนโดได้ ดังนั้นการซื้อคอนโดปล่อยเช่า ควรนำเงินเย็นมาซื้อ เพื่อความปลอดภัย

การตกลงในการซ่อมแซมระหว่างเช่า ถือเป็นสิ่งที่ควรอยู่ในลิสต์ของข้อดี ข้อเสีย การลงทุนอสังหาเลย เพราะถ้าไม่คิดให้รอบคอบคุณอาจจะต้องจมทุนกับการลงทุนปล่อยเช่าเลยก็ว่าได้ เนื่องจากค่าซ่อมควรเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าต้องจ่าย

ข้อตกลงในเรื่องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้เช่าเป็นที่ผู้ลงทุนอสังหาต้องลงไว้ในสัญญาให้เรียบร้อย เพราะโอกาสเกิดความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงมีอยู่อย่างแน่นอน ทำให้คุณต้องคิดให้รอบคอบนั้นเอง

นักลงทุนอสังหา ต้องตรวจสอบอาคารหรือไม่?
นักลงทุนอสังหาต้องตรวจสอบอาคารหรือไม่?

การตรวจสอบอาคารวันหมดสัญญาเช่า ถือเป็นสิ่งที่นักลงทุนอสังหาต้องทราบ เพราะต้องมีการคิดค่าเสียหาย หรือหักเงินมัดจำจากผู้เช่าด้วย เพราะมีความเป็นไปได้ว่าอาคารของท่านจะมีความเสียหายจากการเช่า ทำให้การตรวจสอบอาคารในวันหมดสัญญาเช่าถือเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของอาคารต้องทำนั้นเอง

การซ่อมแซมอาคารหลังการเช่า ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนในการลงทุนอสังหาเพราะหลังจากผู้เช่ารายเก่าออกจากอาคารไปแล้ว ก็จะทิ้งความเสียหายไว้พอสมควร ทำให้คุณต้องมีการซ่อมแซมอาคารก่อนการปล่อยเช่าอีกครั้ง นอกจากนั้นยังต้องคำนวณเรื่องเงินมัดจำกรณีค่าความเสียหายให้รอบคอบด้วย

2. สรุปสิ่งที่นักลงทุนอสังหาควรทราบ

สิ่งที่ นักลงทุนอสังหา ต้องทราบมีมากมายหลายอย่าง ซึ่งต้องมีการศึกษาให้รอบคอบ เพื่อให้สามารถตัดสินใจปล่อยเช่าได้อย่างสบายใจ และมีกำไรในการปล่อยเช่า ทำให้คุณสามารถอยู่ในธุรกิจเช่าบ้านได้อย่างยาวนาน นอกจากนั้นยังลดโอกาสขาดทุน และป้องกันผู้เช่าหัวหมอได้อีกด้วย ดังนั้นควรศึกษาให้รอบคอบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

สำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อขายบ้าน สามารถติดต่อมาที่บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัดได้เลย โดยโทรติดต่อได้ทางเบอร์ 087-449-5653 ได้เลย สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ทุกท่านได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการซื้อขายบ้านของทุกท่าน

บทความแนะนำ

11 เทคนิคการพูดขายบ้าน โน้มน้าวใจลูกค้าซื้ออสังหา ให้ปิดการขายได้เร็ว ครองใจลูกค้าตลอดกาล บทความนี้มีคำตอบ


Share On