รับซื้อ รีโนเวท ก่อนขาย

รับซื้อ รีโนเวท ก่อนขาย

บริการ รับซื้อบ้าน และรีโนเวทบ้านก่อนขาย

 • รับซื้อทรัพย์สินที่ขายไม่ออก มีลักษณะเก่า ไม่สวย เช่น คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โกดัง โรงงาน โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท โดยเฉพาะทรัพย์สินบริเวณ กรุงเทพฯ ปริมณฑล พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • บริการให้คำปรึกษา ในการตกแต่งหรือ รีโนเวทใหม่ ให้สวยก่อนนำทรัพย์สินออกขาย
 • บริการยืดระยะเวลา เพิ่มวงเงิน ต่อดอกเบี้ย
 • บริการ คำนวณค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ด้วยการแจ้งยอดเงินต้น ค่าดอกเบี้ย ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้า

วิธีการและขั้นตอนรับซื้อบ้าน และรีโนเวทบ้านก่อนขาย

 • โทรติดต่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ต้องการขาย
 • เตรียมข้อมูลและรายละเอียดทรัพย์สินที่ต้องการฝากขาย เช่น
  1. สำเนาโฉนดขนาดเท่าตัวจริง ทุกหน้า
  2. สำเนาสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)
  3. หนังสือขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างอาคารเอง)

การนัดหมายเพื่อแนะนำให้คำปรึกษา

 • กำหนด วัน เวลา สถานที่ เพื่อดำเนินการ ถ่ายภาพ สำรวจ และประเมินราคาทรัพย์สิน
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และนำเสนอขั้นตอนการบริการด้านต่าง ๆ ในการฝากขาย
 • ชี้แจงสาระสำคัญและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ผู้ฝากขายจะได้รับ

เอกสารที่จำเป็น

 • สำเนาโฉนดทรัพย์สินที่ต้องการฝากขาย หน้าและหลัง 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

และหากท่านสนใจฝากขายกับเรา

กรอกรายละเอียดทรัพย์

Share On