14 วิธีการ ขายบ้านติดจำนอง มีขั้นตอน และวิธีการอย่างไรบ้าง?

14 วิธีการ ขายบ้านติดจำนอง มีขั้นตอน และวิธีการอย่างไรบ้าง?

14 วิธีการ ขายบ้านติดจำนอง มีขั้นตอน และวิธีการอย่างไรบ้าง?
14 วิธีการ ขายบ้านติดจำนอง มีขั้นตอน และวิธีการอย่างไรบ้าง?

1. ขายบ้านติดจำนอง เริ่มแรก

ขายบ้านติดธนาคาร ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง?
ขายบ้านติดธนาคาร ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง?

พูดคุยกับผู้รับจำนองว่าจะขายเพื่อนำเงินมาคืน เพื่อจะได้เริ่มต้นกระบวนการ ขายบ้านติดจำนอง ได้ เพราะหากไม่มีการพูดคุยกันก่อน อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลังได้ เช่น ผู้รับจำนองไม่ยอมให้ขาย เพราะอยากได้ไว้เอง แต่ผู้จำนองอาจจะไม่อยากปล่อยให้ผู้รับจำนองครอบครอง เพราะได้ราคาต่ำ เป็นต้น

การปรับปรุงบ้านเบื้องต้นก่อนประกาศขาย เพื่อให้บ้านที่ติดจำนองของคุณสามารถขายได้ง่ายขึ้น โดยการปรับปรุง อาจจะเป็นการทาสีรองพื้นไว้ เพื่อปิดความเก่าของบ้านหรืออาคารที่คุณต้องการจะขาย เพื่อให้คุณสามารถขายบ้านติดจำนองได้ง่ายขึ้น และมีความสะดวกสบายขึ้นในการดำเนินการขายบ้าน

ประกาศขายบ้าน เมื่อมีการปรับปรุง และตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้ว ก็ดำเนินการประกาศขายบ้านได้เลย สำหรับคนที่ขายบ้านที่ผ่อนไม่ไหวก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับการขายบ้านที่ติดจำนอง เพราะสามารถปิดหนี้ แล้วก็ถ่ายโอนเพื่อซื้อขายกันได้ง่าย แต่ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อความเรียบร้อย

ทำสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อบ้านที่ติดจำนอง ก็สามารถดำเนินการขายบ้านติดธนาคารได้ พร้อมต้องมีการระบุรายละเอียดว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนไหน เช่น ค่าโอน และต้องบอกผู้ซื้อด้วยว่าบ้านนั้นติดจำนอง  และจะดำเนินการปลอดจำนองได้อย่างแน่นอน ในวันโอนกรรมสิทธิ์

บ้านติดแบงค์ขายได้ไหม?
บ้านติดแบงค์ขายได้ไหม?

วางเงินมัดจำ ถือเป็นขั้นตอนที่ควรทำ เพื่อป้องกันการโกงของผู้ซื้อ และป้องกันการโกงของผู้ขาย เพราะหากผู้ขายเอาบ้านไปขายให้คนอื่น ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ซื้อ และหากผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่ซื้อ ผู้ขายก็สามารถยึดเงินมัดจำได้ และไม่ต้องห่วงว่าบ้านติดแบงค์ขายได้ไหม เพราะสามารถขายได้แน่นอน

ทำเอกสาร ถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็น สำหรับการขายบ้านติดจำนอง เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ต้องการซื้อแบบผ่อน ทำให้ผู้ขายต้องเตรียมตัวเอกสารสำเนาโฉนดที่ดินพร้อมเอกสารจดจำนองด้วย เพื่อให้ผู้ซื้อนำไปขอสินเชื่อ และผู้ขายต้องเปิดบ้านรอ เพื่อให้ธนาคารฝ่ายผู้ซื้อเข้ามาประเมินราคา

ยุติการประกาศขาย เนื่องจากคุณได้ผู้ซื้อแล้ว เพราะผู้ซื้อการดำเนินการกู้ธนาคาร โดยให้พนักงานของธนาคารเข้ามาดูสถานที่จริง เพื่อประเมินราคา และอนุมัติสินเชื่อให้กู้แล้ว ดังนั้นคุณควรยุติการประกาศขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายบ้านที่ติดจำนอง หรือการขายบ้านที่ผ่อนไม่ไหวก็ต้องยุติการประกาศขายเพื่อลดความสับสน

2. ขายบ้านติดจำนองแบบปิดจบ

ขั้นตอนการ ขายบ้านติดจำนอง มีอะไรบ้าง?
ขั้นตอนการขายบ้านติดจำนอง มีอะไรบ้าง?

นัดวันโอนกรรมสิทธิ์ถือเป็นขั้นตอนการขายบ้านติดจำนองที่จำเป็นต้องทำ เนื่องจากคุณต้องนัดหลายฝ่ายมากกว่าการขายบ้านแบบปกติ เพราะต้องนัดทั้งผู้รับจำนอง นัดกับธนาคารฝ่ายผู้ซื้อ และนัดกับผู้ซื้อ เมื่อทุกคนว่างตรงกัน จึงจะสามารถดำเนินการนัดวันโอนกรรมสิทธิ์ได้

ผู้รับจำนอง สรุปมูลค่าดอกเบี้ย รวมเงินต้นเมื่อถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ถือเป็นขั้นตอนที่ต้องทำ เนื่องจากจะเป็นการระบุจำนวนเงินทั้งหมด ที่ผู้ขาย(ผู้จำนอง) ต้องจ่ายเพื่อให้ปลอดจำนอง และสามารถขายได้อย่างราบรื่น ถือเป็นวิธีการสำคัญสำหรับการขายบ้านที่ติดจำนอง หรือการขายบ้านติดธนาคารนั้นเอง

แจ้งมูลค่าที่ต้องจ่ายทั้งหมด ให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ เพราะวันโอนส่งผลกระทบกับดอกเบี้ยที่ผู้ขายติดจำนองต้องจ่าย อาจทำให้ผู้ขายบ้านที่กำลังติดจำนอง อาจจะมียอดหนี้สูงกว่าราคาบ้านที่ขายได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องทำสำหรับการขายบ้านที่ผ่อนไม่ไหวด้วย

รายละเอียดการชำระเงิน ขายบ้านติดจำนอง ต้องทำอย่างไรบ้าง?
รายละเอียดการชำระเงิน ขายบ้านติดจำนองต้องทำอย่างไรบ้าง?

สรุปในเรื่องของรายละเอียดการชำระเงิน เพราะการขายบ้านติดธนาคารต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการขายบ้านได้อย่างสะดวกสบาย เพราะฝ่ายผู้ขายต้องจ่ายค่าธรรมเนียม และทำเรื่องปลอดจำนองให้เรียบร้อย ฝ่ายผู้ซื้อต้องให้ธนาคารสั่งจ่ายให้ผู้ขาย เป็นต้น

เดินทางไปกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการสิ่งที่วางแผนกันไว้ให้เรียบร้อย เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ พวกคุณควรไม่สงสัยกันอีกแล้วว่าบ้านติดแบงค์ขายได้ไหม เพราะสามารถดำเนินการสั่งขายได้อย่างแน่นอน และสามารถขายได้ง่ายด้วย แต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องนั้นเอง

ดำเนินการเรื่องปลอดจำนอง และเรื่องกู้อะไรให้เรียบร้อยที่กรมที่ดิน ถือเป็นขั้นตอนปกติของการขายบ้านติดจำนองอยู่แล้ว ทำให้คุณสามารถดำเนินการขายบ้านที่ติดจำนองอยู่ได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายนั้นเอง

ผู้ขายทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการขายบ้านที่ติดจำนอง แบบนี้คงไม่มีใครสงสัยแล้วว่าบ้านติดแบงค์ขายได้ไหม เพราะมันสามารถขายได้อย่างแน่นอน เพียงแค่คุณต้องดำเนินการขายตามขั้นตอนที่ถูกต้องให้เรียบร้อย ก็จะสามารถขายได้อย่างสบายใจ

3. สรุปขายบ้านติดจำนองอย่างไร

การขายบ้านติดจำนองสามารถทำได้ง่ายมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาทางเงิน ที่หลายคนนิยมทำกัน เนื่องจากมันช่วยให้คุณสามารถปิดหนี้ได้ และช่วยให้คุณมีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นแน่นอน แต่ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อให้คุณขายได้อย่างเรียบง่าย

สำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อขายบ้าน สามารถติดต่อมาที่บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัดได้เลย โดยโทรติดต่อได้ทางเบอร์ 087-449-5653 ได้เลย สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ทุกท่านได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการซื้อขายบ้านของทุกท่าน

บทความแนะนำ

อย่ามองข้าม! สัญญาซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ต้องรู้อะไรบ้าง? ตามกฎหมายได้มีการบัญญัติไว้ บทความนี้มีคำตอบ


Share On