สำหรับผู้สนใจซื้อ

สำหรับผู้สนใจซื้อ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับคือ

 • ท่านจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่านในการหาข้อมูลเพื่อซื้อบ้านมือสอง
 • Gooroohome ยึดหลักการ  "ไม่บวกราคาเพิ่ม"  ปฏิบัติมาตลอดการ
 • ราคาบ้านมือสอง และที่ดินทุกรายการ เป็นราคาที่เจ้าทรัพย์ต้องการเสนอขาย
 • Gooroohome "ไม่ได้บวกราคาเพิ่ม" เพื่อให้ได้ส่วนต่างจาก ผู้ฝากทรัพย์
 • Gooroohome ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 3-4 ของราคาทรัพย์ที่ขายได้เท่านั้น
 • ตรวจสอบเอกสารสิทธิเจ้าของบ้าน และที่ดิน แทนท่าน
 • ให้คำปรึกษา นำเสนอทรัพย์ เพื่อให้ท่านได้เลือกทรัพย์ที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการ
 • อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลและพาชมทรัพย์สิน
 • เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองราคา เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
 • จัดเตรียมเอกสารสัญญานิติกรรมต่างๆ ให้ยุติธรรม เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงจะซื้อ-จะขาย
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้ซื้อเรื่องขอสินเชื่อจากธนาคาร
 • อำนวยความสะดวก และประสานงานผู้ซื้อ-ผู้ขาย ในการจัดเตรียมเอกสารนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์
 • ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 • จัดเตรียมเอกสาร การโอนสิทธิไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อ
 • มีมืออาชีพคอยให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนการซื้อขายสำเร็จลุล่วง
 • จัดเตรียมเอกสารสัญญานิติกรรมต่างๆ ให้ยุติธรรม เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงจะซื้อ-ขาย
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้ซื้อเรื่องขอสินเชื่อจากธนาคาร
 • อำนวยความสะดวก และประสานงานผู้ซื้อ-ผู้ขาย ในการจัดเตรียมเอกสารนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์
 • ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 • จัดเตรียมเอกสาร การโอนสิทธิไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อ
 • มีมืออาชีพคอยให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนการซื้อขายสำเร็จลุล่วง

และหากท่านสนใจซื้อกับเรา

กรอกรายละเอียดทรัพย์ที่ต้องการซื้อ

Share On