7 วิธีการง่ายๆที่จะทำให้คุณ ขอสินเชื่อบ้าน ให้ผ่านฉลุย [แบบละเอียด]

7 วิธีการง่ายๆที่จะทำให้คุณ ขอสินเชื่อบ้าน ให้ผ่านฉลุย [แบบละเอียด]

7 วิธีการง่ายๆที่จะทำให้คุณ ขอสินเชื่อบ้าน ให้ผ่านฉลุย [แบบละเอียด]

1. การขอสินเชื่อบ้าน

ขอสินเชื่อบ้าน มีกี่วิธี และมีวิธีอะไรบ้าง

สำหรับใครที่ต้องการขอสินเชื่อบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับใครหลายๆ คน เพราะการกู้เพื่อซื้อบ้านเป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่ทุกคนต้องชำระคืนในชีวิต คือหนี้ที่ต้องชดใช้เป็นเวลา 30 ถึง 40 ปีเพื่อให้หนี้ก้อนนี้หมดไป แต่การจะกู้ซื้อบ้านนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนจะสามารถขอได้ วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีง่ายๆในการที่จะขอสินเชื่อบ้านกันครับ

2. 7 วิธีในการขอสินเชื่อบ้าน

2.1 การเตรียมเงินดาวน์ให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อบ้าน

ขอสินเชื่อบ้าน เตรียมเงินดาวน์ให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อบ้าน

เพราะเราควรเตรียมเงินดาวน์ประมาณ 10% – 20% ของราคาบ้าน รวมถึงต้องจัดเตรียมเงินจำนวนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายในการกู้ซื้อบ้านด้วย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจดจำนอง และถ้าซื้อบ้านมือสอง อีกสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือ ค่าตกแต่งบ้าน และยังต้องเตรียมเงินเพื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะตามมาอีกด้วย

2.2 จัดเตรียมประวัติของเราให้ดีก่อนการกู้บ้าน

การขอสินเชื้อบ้าน การกู้บ้าน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ได้แก่ประวัติการกู้เงินรายการต่างๆ และประวัติการชำระหนี้คืนให้กับธนาคาร เพราะก่อนที่ธนาคารแต่ละแห่งจะทำการปล่อยกู้ให้คุณ ทางธนาคารจะมีการตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อดูประวัติการชำระสินเชื่อต่างๆ เราบอกได้เลยว่า ถ้ามีคนสองคนมาขอเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน หนึ่งคนมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี กับอีกคนที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ธนาคารคงปล่อยเงินกู้ให้กับคนที่มีประวัติ การชำระหนี้ที่ดีก่อนอย่างแน่นอน

2.3 ทำประวัติการเดินบัญชีเข้าธนาคารให้ดีที่สุด

ขอสินเชื่อบ้าน ต้องทำยังไง

สำหรับคนที่ทำงานประจำคงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะยังไงก็จะมีเงินเดือนเข้าบัญชีอยู่ทุกเดือนอยู่แล้ว แต่หากว่าเงินเดือนเข้ามา แล้วเงินเดือนก็ออกหมดทันที ไม่เหลือไว้แม้แต่บาทเดียว ก็จะทำให้ธนาคารมีความกังวลในการปล่อยกู้ ควรจะมีการฝากเงินที่เป็นประจำเหมือนกับเป็นเงินนิ่งที่ฝากเข้าบัญชีทุกเดือน ไม่ว่าจะพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ เมื่อมีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอเป็นเงินนิ่งทุกเดือน  ธนาคารก็มีโอกาสที่จะอนุมัติการกู้บ้านให้สูง

2.4 คำนวณจำนวนเงินที่คุณจะสามารถผ่อนชำระให้ดี

ขอสินเชื่อบ้าน ต้องทำอะไรบ้าง?

เพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารส่วนมากจะให้ชำระหนี้เดือนละไม่เกิน 40% ของรายได้ที่เราได้รับในแต่ละเดือน โดยทั่วไปการปรึกษาสินเชื่อบ้านสามารถไปปรึกษาที่ธนาคารได้ แต่ก่อนที่จะไปปรึกษาธนาคารเราสามารถเตรียมความพร้อมไปก่อนได้ครับโดยเฉพาะในเรื่องการผ่อนชำระ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการขอสินเชื่อบ้าน ตัวอย่าง หากเราต้องการกู้เงินที่ 1 ล้านบาท เราจำเป็นต้องผ่อนธนาคารเดือนละ 7,000 บาท เป็นระยะเวลา 30 ปี แต่การกู้ซื้อบ้านต้องกู้อย่างน้อยประมาณ 3 ล้านบาท แปลว่า 40% ของเงินเดือนที่จะผ่อนชำระเป็นเวลา 30 ปี คือรายได้ต่อเดือน เดือนละ 50,000 บาท จึงจะเพียงพอในการผ่อนชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และเพียงพอต่อการดำรงชีพของคุณในระหว่างชำระหนี้ นอกจากนั้นยังสามารถที่จะทำให้คุณสามารถผ่อนของเล็กๆน้อยๆได้ รวมถึงสามารถสะสมเงินออมอีกส่วนหนึ่งในช่วงที่กำลังผ่อนบ้านเพื่อใช้ยามฉุกเฉินได้อีกด้วย

2.5 ควรผ่อนชำระสิ่งอื่นให้หมด

ก่อนที่จะกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน เพราะในเครดิตบูโรจะแสดงว่าคุณมีหนี้อะไรบ้าง เพราะหากเราผ่อนคอม ผ่อนรถอยู่ ธนาคารก็จะนับรวมในการประเมินความสามารถในการผ่อนของคุณไปใน 40% นั้นด้วย ตัวอย่างหากคุณทำการผ่อนรถยนต์ราคาหนึ่งล้านอยู่แล้ว จะทำให้คุณกู้บ้านได้วงเงินน้อยลง จากที่สามารถกู้ได้เป็นวงเงิน 3 ล้านบาท ก็อาจจะเหลือแค่ 2 ล้านบาทที่จะสามารถกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านได้

2.6 ขั้นตอนสำคัญของการกู้เงินซื้อบ้าน

คือการเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อม คุณรู้หรือไม่ คนมากกว่าครึ่งที่มาขอกู้เงินซื้อบ้าน ต้องกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าเอกสารไม่พร้อม ซึ่งเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้เพื่อกู้ซื้อบ้านได้แก่ สำเนาประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร ใบแจ้งความแยกกันอยู่ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3-6 เดือน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละโครงการสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้าน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคารครับ หากเอกสารพร้อมแล้วก็ไปปรึกษาสินเชื่อบ้านที่ธนาคารเพื่อกู้ซื้อบ้านได้อย่างสบายใจครับ

2.7 เตรียมเงินออมไว้อย่างน้อย 10 – 20% ของราคาบ้าน

เตรียมเงินออมไว้อย่างน้อย 10 – 20% ของราคาบ้าน  ขอสินเชื่อบ้าน

เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน ตัวอย่างเช่นตกงานกะทันหัน หรือธุรกิจการค้าที่คุณเป็นเจ้าของกิจการอยู่เกิดรายได้ที่ลดลงจนไม่สามารถผ่อนบ้านได้ คุณก็ยังมีเงินจำนวนนี้ผ่อนไปก่อน ในช่วงที่คุณเผชิญวิกฤติรายได้อยู่ และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ได้ทราบว่าคุณมีเงินเย็นอีกก้อนหนึ่งอยู่เพื่อใช้ผ่อนกรณีฉุกเฉิน หรือใช้ปิดหนี้บ้านกรณีที่หนี้ใกล้หมด เจ้าหน้าที่ธนาคารจะได้อนุมัติการขอสินเชื่อบ้านของคุณได้ง่ายขึ้น เพราะธนาคารก็จะเกิดความสบายใจว่า คุณเป็นหนึ่งในลูกหนี้ที่ธนาคารวางใจได้ ว่าสามารถผ่อนชำระได้แม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ขอสินเชื่อบ้าน ต้องเตรียมเงินออม

4. สรุปการขอสินเชื่อบ้าน

เราได้รวบรวม 7 วิธีง่ายๆ ที่ทำให้คุณสามารถกู้บ้านได้ผ่านฉลุย ซึ่งหากคุณเตรียมความพร้อมครบทั้ง 7 ข้อตามที่เราเสนอมาแล้ว ก็สามารถตรงไปที่ธนาคารเพื่อทำเรื่องกู้ได้เลยครับ แต่สำหรับใครที่ต้องการปรึกษาสินเชื่อบ้านเพิ่มเติม เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อบ้านให้กับทุกท่านครับ


บทความ

รู้หรือไม่ การซื้อบ้านผ่านนายหน้ามีประโยชน์อย่างไร? มีขั้นตอนการซื้อยังไง และต้องเตรียมอะไรบ้าง? บทความถัดไปนี้คำตอบครับ
Share On