[สรุปโพสต์เดียวจบ] คุณสมบัติเงื่อนไข กู้ร่วมซื้อบ้าน คอนโด มีอะไรบ้าง! เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

[สรุปโพสต์เดียวจบ] คุณสมบัติเงื่อนไข กู้ร่วมซื้อบ้าน คอนโด มีอะไรบ้าง! เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

[สรุปโพสต์เดียวจบ] คุณสมบัติเงื่อนไข กู้ร่วมซื้อบ้าน คอนโด มีอะไรบ้าง! เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

กู้ร่วมซื้อบ้านคืออะไร

สาเหตุของการกู้ร่วมซื้อบ้าน เนื่องจากปัจจัยในทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถที่จะซื้อบ้านได้ด้วยตัวคนเดียว แม้แต่คอนโดใจกลางเมืองสมัยนี้ ยังไม่สามารถที่จะกู้ซื้อได้ด้วยตัวคนเดียว เพราะเงินเดือนที่ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้การกู้ร่วมซื้อคอนโดและบ้านกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะหากว่าต้องซื้อด้วยตัวคนเดียวแล้วละก็คงไม่ต้องกิน ไม่ต้องใช้กันแล้ว กว่าจะเก็บเงินดาวน์ได้ก็ใช้เวลาหลายปีอยู่แล้ว

กู้ร่วมซื้อบ้าน คืออะไร

หากจะรอความพร้อมเพื่อซื้อคนเดียวอาจต้องรอไปตลอดชีวิต แต่วิธีที่ง่ายกว่าในปัจจุบันก็คือการกู้ร่วม เพราะเพียงหาญาติพี่น้อง หรือภรรยาที่แต่งงานแล้วจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว มาช่วยกันผ่อน เพียงเท่านี้ก็จะมีบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเอง แต่ต้องหาคนที่ไว้ใจได้จริงๆ เพราะหากถ้าเขาไม่ช่วยผ่อน แล้วเรามาผ่อนคนเดียว อาจจะมีปัญหาตอนโอนกรรมสิทธิ์ได้ แต่ถ้าช่วยกันผ่อนคนละครึ่งมาตลอดก็ไม่มีปัญหาอะไร ในทางกลับกันหากผู้กู้ร่วมไม่ช่วยผ่อน ตามกฎหมายผู้กู้ยังคงต้องผ่อนเองทั้งหมด ดังนั้นจะหาใครมากู้ร่วมซื้อบ้านไตร่ตรองให้ดีๆครับ

คุณสมบัติในการเป็นผู้กู้ร่วม ในกระบวนการทางกฎหมายได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ร่วมทางกฎหมายเอาไว้ ได้แก่ ต้องมีนามสกุลเดียวกัน หรือมีสายโลหิตเดียวกัน เช่น พ่อแม่ลูก หรือ ญาติพี่น้องที่นามสกุลเดียวกัน และสามีภรรยาที่จดทะเบียนกัน แต่สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนกันต้องใช้หลักฐานแสดง เช่น การ์ดแต่งงาน รูปภาพงานมงคลสมรส เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่ได้แต่งงานกัน แต่มีบุตรด้วยกัน สามารถใช้เอกสารใบแจ้งเกิดของบุตร และทะเบียนบ้านของบุตรเพื่อยืนยันได้  ซึ่งพี่น้องแท้ๆ แต่คนละนามสกุลก็สามารถซื้อบ้านกู้ร่วมกันได้

กู้ร่วมซื้อบ้าน คอนโด มีอะไรบ้าง!?

แต่ต้องนำใบสูจิบัตร และทะเบียนบ้านไปแสดง เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีบิดามารดาคนเดียวกัน ซึ่งนอกจากเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว บุคคลที่กู้ร่วมต้องมีอาชีพและรายได้มั่นคง เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่มีประวัติเสียด้านการเงินและไม่ติดเครดิตบูโรหรือแบล็คลิสต์ หากคุณสมบัติทั้งหมดผ่านก็สามารถชวนไปกู้ร่วมซื้อคอนโดหรือบ้านได้ตามกฎหมาย แต่ยังจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันแม้มีผู้กู้ร่วม เพราะธนาคารต้องการความมั่นใจในการปล่อยกู้ว่าจะมีศักยภาพในการใช้หนี้ เพราะหากบุคคล 2 บุคคลที่กู้ร่วมกันไม่มีเงินชำระ ก็ยังตามเงินจากผู้ค้ำประกันได้ ซึ่งผู้ค้ำประกันอาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้ แต่ต้องมีรายได้มั่นคง ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นผู้ค้ำประกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารที่ต้องใช้ในการกู้ร่วมซื้อบ้านหรือคอนโด โดยผู้กู้และผู้กู้ร่วม เอกสารที่ต้องใช้ จะเป็นเอกสารประเภทเดียวกัน ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบหย่า เอกสารเปลี่ยนชื่อสกุล บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส หลักฐานความสัมพันธ์กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เช่น ใบสูจิบัตรของบุตร ใบทะเบียนบ้านบุตร สลิปเงินเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่น ใบทะเบียนการค้า  หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

ส่วนกรณีของผู้ค้ำประกัน เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบหย่า หนังสือเอกสารรับรองเงินเดือน บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ เพียงเท่านี้ก็ครบแล้ว สำหรับเอกสารในการกู้ร่วมซื้อคอนโดหรือบ้านท่านสามารถนำไปกู้ซื้อได้เลย

ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

ข้อดีด้านกฎหมายของการซื้อบ้านกู้ร่วมก็คือการได้ลดหย่อนภาษีร่วมกันในระหว่าง ผู้กู้ และ ผู้กู้ร่วม เช่นลดหย่อนภาษีได้ 70,000 บาท ผู้กู้และผู้กู้ร่วมก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้คนละ 35,000 บาท และการที่มีผู้กู้และผู้กู้ร่วมทำให้สามารถกู้เงินได้ในจำนวนที่มากกว่าการกู้คนเดียว เพราะบางคนอาจมีฐานรายได้ไม่เพียงพอในการรับผิดชอบหนี้สินจำนวนมาก หรือมีฐานรายได้ยังไม่มั่นคงมากพอที่จะกู้ได้ และการกู้ร่วมซื้อบ้านยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับธนาคารที่ปล่อยกู้อีกด้วย

ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้านมีอะไรบ้าง? แตกต่างจากกู้ร่วมอย่างไร

ข้อดีด้านการดำรงชีพของการกู้ร่วมซื้อคอนโดหรือบ้านก็คือ การดำรงชีพจะไม่ลำบากจนเกินไป เพราะในปัจจุบันค่าครองชีพค่อนข้างจะสูง หากกู้คนเดียวเก็บเงินดาวน์บ้านคนเดียวจะเป็นการรับภาระที่หนักจนเกินไป และจะทำให้ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ เพราะต้องนำเงินทั้งหมดที่มีไปผ่อนบ้าน  ถ้าเราล้มป่วยขึ้นมา จะนำเงินที่ไหนมารักษา แล้วใครจะส่งหนี้บ้านแทนเราอีกด้วย ทำให้ผู้กู้ร่วมเป็นตัวช่วยที่ดีในยุคปัจจุบัน

สรุปการกู้ร่วมซื้อบ้าน

การกู้ร่วมซื้อบ้านมีข้อดีอยู่มากมาย สำหรับใครที่อยากมีบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเอง สามารถทำการกู้ร่วมซื้อคอนโดหรือบ้านได้ เพราะการกู้ร่วมจะทำให้ท่านได้วงเงินที่สูงขึ้น และได้รับอนุมัติเงินกู้ง่ายขึ้น ซึ่งการกู้ร่วมก็ต้องศึกษารายละเอียดดีๆ แต่หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ร่วมซื้อบ้านก็สามารถสอบถามเราได้ เรายินดีตอบคำถามของทุกท่านที่อยากมีบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองครับ

บทความแนะนำ

เคยมีปัญาการขอสินเชื่อหรือไม่ gooroohome เราขอแนะนำ 7 วิธีการง่ายๆ ที่จะทำให้คุณ ขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย พร้อมรายละเอียดอื่นๆ
Share On